Foto: Bertil Born

Strålande solsken vid ibruktagandet av nya askgravplatsen

Lite mer än 30 personer hade samlats på Skogskyrkogården för att vara med vid ibruktagandet av den nya askgravplatsen på Skogskyrkogården.

Påhejad av en strålande, stekhet sol från en klarblå himmel inledde kyrkoherde Christopher Meakin ceremonin genom att säga några ord om syftet och tankarna bakom den nya askgravplatsen i kvarter 4 på Skogskyrkogården. Ambitionen är att alla, oavsett bakgrund och tro eller avsaknad därav ska kunna känna sig bekväma med att låta sina anhöriga gravsättas här.

Därefter klippte kyrkogårdsutskottets ordförande Claes Axelsson bandet. Inne på askgravplatsen berättade kyrkogårdschef Bernt Fridh lite kort om historien bakom dess tillkomst.

Ceremonin avslutades med en andakt och psalmen "Härlig är Jorden" under ledning av organisten Walter Berggren. Den avslutande förtäringen med tillhörande dricka rönte många uppskattande ord från de församlade.