Foto: Magnus Aronson/IKON

Ordinarie gudstjänster äldreboenden

BRUNNSGÅRDEN

Tisdagar kl 10.30 gudstjänst. Ansvaret för gudstjänsterna skiftar mellan Svenska kyrkan, Allianskyrkan, Betelkyrkan, Missionskyrkan och Pingstkyrkan.

ÅSIKTEN 

Tisdagar kl 15.00 gudstjänst. Ansvaret för gudstjänsterna skiftar mellan Svenska kyrkan, Allianskyrkan, Betelkyrkan, Missionskyrkan och Pingstkyrkan.

LJUNGBERGA 

Torsdagar kl 15.00 gudstjänst. 

LJUNGSÄTRA 

Fredagar kl 14.30 gudstjänst.  

BJÖRKÄNG 

Varannan fredag kl 16.00 gudstjänst.