Foto: Magnus Aronson/IKON

Ordinarie gudstjänster äldreboenden

Ang covid-19

Vi följer rådande rekommendationer och värnar våra äldre. Därför genomförs i nuläget inga gudstjänster/andakter på något av Ljungby kommuns äldreboenden. 

Nedanstående tider gäller under normala omständigheter.

BRUNNSGÅRDEN

Tisdagar kl 14.30 gudstjänst. Ansvaret för gudstjänsterna skiftar mellan Svenska kyrkan, Allianskyrkan, Betelkyrkan, Missionskyrkan och Pingstkyrkan.

ÅSIKTEN 

Tisdagar kl 14.30 gudstjänst. Ansvaret för gudstjänsterna skiftar mellan Svenska kyrkan, Allianskyrkan, Betelkyrkan, Missionskyrkan och Pingstkyrkan.

LJUNGBERGA 

Onsdagar kl 15.00 gudstjänst. 

LJUNGSÄTRA 

Fredagar kl 14.30 gudstjänst.  

BJÖRKÄNG 

Varannan fredag kl 16.00 gudstjänst. Ansvaret för gudstjänsterna skiftar mellan Svenska kyrkan och Allianskyrkan.