Foto: Ljungby pastorat

Mottagning av pastoratets nya kyrkoherde

Söndagen den 4 september installerades Ljungby pastorats nya kyrkoherde Christopher Meakin. Han tillträdde sin tjänst den 1 september, men har varit anställd i pastoratet sedan maj. Han har därför lärt känna sina församlingar redan innan det officiella mottagandet. Ceremonin hölls i Ljungby kyrka där bland annat biskop Fredrik Modéus medverkade tillsammans med kontraktsprost Marcus Lejon.

Carina Åstrand, biskop Fredrik Modéus och Christopher Meakin. Foto: Ljungby pastorat

Utöver biskop och kontraktsprost deltog pastoratets präster och diakoner samt Anna Hult, kyrkoherde i Ryssby pastorat och Ljungby pastorats förra kyrkoherde Håkan Sjömar. Den blivande kyrkoherden ska inför installationen utse en personlig assistent. Christopher Meakin valde att vid sin sida ha Carina Åstrand, präst från Växjö pastorat.

Biskopen med sin kräkla i handen. Foto: Ljungby pastorat
Biskopen gav goda råd till den nya kyrkoherden. Foto: Ljungby pastorat

Biskop Fredrik Modéus inledde högmässan och gav bland annat goda råd till den nytillträdde kyrkoherden. Hans första råd var att lyssna på människor och hans andra råd var att när Christopher har lyssnat så ska han leda: ”Ta ut riktningen för framtiden, välj när vägen delar sig och var den herde du är kallad att vara.”

Christopher inför sin predikan. Foto: Ljungby pastorat

Christopher Meakins predikan kretsade kring söndagens tema ”Ett är nödvändigt” – det enda nödvändiga är trons tillit till Jesus. Genom detta enda skapas många möjligheter. Du behöver aldrig vara ensam med dina bekymmer om du vågar leva i relation till Gud och samtidigt skapas nya möjligheter för mänskliga relationer. Christopher poängterade också vikten av att dela med sig och hur vi ska tänka kring delandet – att man delar med sig efter behov, inte efter förtjänst.

Sara Lindahl, diakon, läste förbönen denna dag. Foto: Ljungby pastorat
Hälsningar framförda av kyrkoskrivaren, kyrkoherden i Ryssby pastorat, Odensjö församlingsråds vice ordförande, ungdomsrespresentant, Torpa församlingsråds ordförande och Missionskyrkans pastor. Foto: Ljungby pastorat
Ljungby pastorats körer medverkade. Foto: Ljungby pastorat

Vid kyrkoherdemottagningen medverkade också representanter från förtroendevalda, anställda, ungdom och ekumenik. Dessa hälsade den nye kyrkoherden välkommen med korta bibelord. Kyrkvärdar läste dagens texter och diakonerna läste dagens böner. Ljungby pastorats alla körer medverkade och gjorde denna högmässa fulländad med stämningsfull och vacker sång.

Efter installationen i Ljungby kyrka fortsatte dagen med efterföljande samkväm på Terraza där det bjöds på lunch och kaffe. Åtskilliga tal hölls till Christopher och stämningen var på topp. Till och med några av Christophers före detta kollegor hade åkt ända från Uppsala för att delta. Christopher lämnade nämligen sin tidigare tjänst på Svenska kyrkans huvudkontor, s k kyrkokansliet, i Uppsala bara för att få bli kyrkoherde i Ljungby. Detta är Ljungby pastorat väldigt tacksamma för som fått en kunnig, sympatisk och engagerad kyrkoherde.