Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Ljungby pastorat Besöksadress: Kyrkogatan 3, 34135 LJUNGBY Postadress: Box 4, 34121 LJUNGBY Telefon:+46(372)67100 E-post till Ljungby pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ljungby pastorat fick utmärkelse för renoveringen av Ljungby församlingshem

Ljungby kommuns pris för god bebyggelsekultur och kulturmiljövård har tilldelats Ljungby pastorats om- och tillbyggnad av Ljungby församlingshem. Utmärkelsen mottogs på Gästgivaregården den 21 juni av fastighetsingenjör Maggie Mysigh, kyrkofullmäktiges ordförande Göran Sjödahl och vice ordförande i kyrkorådet Claes Axelsson.

Motiveringen till priset lyder: ”Byggnaden uppfördes 1957 och har använts som församlingshem. År 2016 påbörjades en större om- och tillbyggnad. Ljungby pastorat har förändrat och utvecklat församlingshemmet till en aktiv mötesplats och attraktiv arbetsmiljö för personalen. I materialval, detaljutformning och färgsättning har man på ett förtjänstfullt sätt tagit hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde”.

Priset för god bebyggelsekultur och kulturmiljövård delas ut till husägare eller markägare som i samband med nybyggnation eller renoveringsarbeten har genomfört projektet på ett sätt som är anpassat till kommunens/landskapets byggtraditioner och kulturlandskap.

Måndagen den 14 augusti kommer själva priset att delas ut i samband med Ljungbydagarna. Priset, som kommer att pryda församlingshemmet, blir ett konstverk av keramikern Maria Larsson.