Foto: Magnus Aronson/IKON

Konfirmation för dig med särskilda behov

I november startar Svenska kyrkan här i Ljungby en konfirmandgrupp för ungdomar med särskilda behov. Gruppen är såklart öppen för alla, även om man bor utanför Ljungby eller om man t.ex. tillhör en annan kyrka.

Anmälan till konfirmation

Upptakten blir den 11 november.

Vi träffas tre gånger före jul och sju gånger till våren. Dessutom ses vi 4 gånger under konfirmandperioden till någon gudstjänst.

Träffarna sker på onsdagar varannan vecka i Annelundskyrkan, som ju ligger nära skolan. (Och där många varit på adventssamling med skolan). Vi håller på mellan 14.30 och 16.00.

När träffarna börjar kommer vi och hämtar på skolan och sedan kan man beställa eventuell taxi till Annelundskyrkan när vår träff är slut.

Konfirmationen blir söndagen den 30 maj 2021.

Anmälan sker via formuläret längst ner på sidan.

Senast den 9 oktober behöver vi ha din anmälan.

Vi behöver bli minst 4 konfirmander för att gruppen ska bli av.

När vi vet hur många vi blir bjuder vi in till föräldramöte inför starten.

Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer när det gäller försiktighetsåtgärder med anledning av coronapandemin.