Foto: Alexander Teglbjærg

Glasängel på skogskyrkogården

Torsdag den 20 maj invigdes Skogskyrkogårdens nya glasängel som vakar över barnlinjen.

I torsdag invigdes den nya glasängeln som vakar över barnlinjen på Ljungby skogskyrkogård. Ängeln som är tillverkad av konstnären Mats Jonasson på Målerås Glasbruk symboliserar den skyddsängel som vakar över barnen som ligger begravna i det angränsande kvarteret.

Vid invigningen talade kyrkogårdschef Bernt Fridh om barnlinjens historia och om kyrkogårdsförvaltningens tankar med att markera ut kvarteret.

Församlingsrådsordförande Ulla Sjöö beskrev arbete och konstnärligheten bakom den vackra glasskulpturen. Claes Axelsson läste en dikt om änglar och slutligen bad kyrkoherde Axel Fors en bön.

För att själv se den vackra glasskulpturen går du från Annelundskyrkan i östlig riktning med andaktkapellet till höger om dig.