Foto: Pixabay

Efterlysning

Har du fotografier liggandes som visar på hur begravningar har gått till under 1900-talet eller på hur gravplatser har smyckats med blommor? 

Har du något som visar på det "vardagliga", det vi tar för givet i samband med begravningar och vård av gravplatser?

Har du minnen eller historier som är nedskrivna eller möjlighet att göra det och förmedla till pastorsexpeditionen i Ljungby, 0372-671 10, vardagar kl 9-12 eller e-post?

Detta kan hjälpa oss i att utveckla vårt begravningsmuseum och även visa hur kyrkogårdarna såg ut innan gräsklipparen började användas. Var fanns det grusgravar och var slåddes det med lie?