"Det finns många goda skäl att tycka om julen"

Lyssna på biskop Martin Modéus julhälsning