Foto: Sara Adolfsson

Vårt kulturarv i sten kräver omsorg

Kyrkan har ett rikt kulturarv att bevara med alla gamla gravvårdar. Sur nederbörd och förändring av klimatet gör att de är extra hårt utsatta för nedbrytning. Hur vårdar vi dem bäst?

Begravningsplatser är en viktig del av landets kulturarv. Där finns till exempel äldre gravar som ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskar. Det finns mycket att lära, till exempel om hur gravstenar behandlas bäst.

En solig dag i mitten av april 2023 samlades personal i begravningsverksamheten på Vreta klosters kyrkogård för att gå en teoretisk och praktisk pilotutbildning om vård och underhåll av gravvårdar i sten. Utbildning hölls av stenkonservator Eva Ernfridsson.

Flera av begravningshuvudmännen i Linköpings stift håller i detta nu på med eller har genomfört kulturgravsinventeringar. Nu står de inför arbetet med att ta hand om de gravstenar som skall bevaras och vårdas. Men hur och när skall vård och underhåll ske? 

Tanken med pilotutbildningen var att deltagarna skulle få kunskap om hur de kan ta fram eller upphandla en underhållsplan med skötselåtgärder, se skillnad på olika stensorter och hur de bryts ned, att rengöra stenarna med mer milda, till och med vårdande metoder samt att veta när det måste kopplas in antikvarie/konservator. Budgetering, biologisk mångfald och miljö var andra frågor som diskuterades under dagen.  

En av deltagarna uttryckte förvåning över hur negativa konventionella rengöringsmetoder av gravstenar är, med till exempel högtryckstvätt påverkar stenens hållfasthet. Dessutom återkommer påväxten snabbare jämfört med den mer långsamt verkande rengöringsmetoden med exempelvis alkohol eller kalkohol. Kalkstensgravvårdar, som det finns gott om i vårt stift, är särskilt känsliga för vatten - speciellt högtryckstvätt. Därför bör denna metod aldrig användas på våra kulturgravvårdar.

Nu skall utbildningsdagen utvärderas och revideras. Förhoppningsvis kommer den kunna ges som en allmän utbildning för kulturgravsansvarig personal inom begravningsverksamheten under 2024. 

Text och foto: Sara Adolfsson