Karta över vandringsvägen från Vadstena till Glasgow.

Vandra för klimatet och framtiden

Pilgrim’s walk for future är en internationell pilgrimsvandring som startade i Vadstena den 19 juli. I början av november når vi målet som är Glasgow och klimatmötet COP26. Det är inte bara en vandring utan också en uppmaning till förändring, i det egna och det gemensamma livet.

Klimatfrågorna kan kännas enorma. Hur kan jag som ensam människa göra skillnad? Men vi är starka tillsammans och i årets klimatvandring kan vi alla vara delaktiga på olika sätt. Någon vandrar, någon ordnar en manifestation, någon bestämmer sig för att dra ner på bilkörningen. 

Klimatvandringen handlar om att sätta klimatet främst på agendan igen. Vi vandrar med samma krav som Fridays for Future ställer på beslutsfattarna; att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 °C, följa Parisavtalet, säkerställa klimaträttvisa och lyssna på den bästa förenade vetenskapen som för närvarande finns. Vi vill också att vandringen ska uppmuntra till egen reflektion och att vi som enskilda individer tar egna steg för klimaträttvisa och hållbarhet. Vandringen blir därför både en protest och en inre pilgrimsresa i våra egna liv. En vandring som ger hopp för framtiden.

Annika Spalde, diakon och vandringsledare Foto: Moa Karlberg

Som pilgrimsvandrare kan du följa den officiella vandringen i sin helhet eller enstaka etapper. Det går också bra att ordna en egen vandring, enskilt eller i grupp, kanske som ett lokalt arrangemang. Då har man digital kontakt med det som kallas kärntruppen, alltså den lilla grupp som går i täten.

Svenska kyrkan har beslutat om en färdplan för klimatet. Pilgrim's Walk for Future är en del av denna. Linköpings stift har tillsammans med Växjö stift och Lunds stift fått uppdraget att organisera vandringen. I Linköpings stift utgår arbetet från Pilgrimscentrum i Vadstena och leds bland annat av pilgrimsprästen Rickard Borgenback som är projektledare och diakonen Annika Spalde som är vandringsledare. 

På klimatvandringens webbplats kan du läsa mer om vandringen, om olika samarbetspartners, om det budskap pilgrimerna bär med sig till klimatmötet i Glasgow samt hur du kan vara delaktig på olika sätt. Du måste inte vandra för att vara en del av den här rörelsen. Det finns till exempel olika utmaningar för hur vi i vardagen kan agera för klimatet.