Karta över vandringsvägen från Vadstena till Glasgow.

Manifestera för klimatet och framtiden

Pilgrim’s walk for future är en internationell pilgrimsvandring som startade i Vadstena den 19 juli. I slutet av oktober nådde vi målet, Glasgow och klimatmötet COP26. Det är inte bara en vandring utan också en uppmaning till förändring, i det egna och det gemensamma livet.

Klimatfrågorna kan kännas enorma. Hur kan jag som ensam människa göra skillnad? Men vi är starka tillsammans och i årets klimatvandring kan vi alla vara delaktiga på olika sätt. Någon vandrar, någon ordnar en manifestation, någon bestämmer sig för att dra ner på bilkörningen. 

Annika Spalde, diakon och vandringsledare Foto: Moa Karlberg

Klimatvandringen handlar om att sätta klimatet främst på agendan igen. Vi vandrar med samma krav som Fridays for Future ställer på beslutsfattarna; att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 °C, följa Parisavtalet, säkerställa klimaträttvisa och lyssna på den bästa förenade vetenskapen som för närvarande finns. Vi vill också att vandringen ska uppmuntra till egen reflektion och att vi som enskilda individer tar egna steg för klimaträttvisa och hållbarhet. Vandringen blir därför både en protest och en inre pilgrimsresa i våra egna liv. En vandring som ger hopp för framtiden.

Svenska kyrkan har beslutat om en färdplan för klimatet. Pilgrim's Walk for Future är en del av denna. Linköpings stift fick tillsammans med Växjö stift och Lunds stift uppdraget att organisera vandringen. I Linköpings stift har arbetet utgått från Pilgrimscentrum i Vadstena och letts bland annat av pilgrimsprästen Rickard Borgenback som är projektledare och diakonen Annika Spalde som är vandringsledare. 

På klimatvandringens webbplats kan du läsa mer om vandringen, om olika samarbetspartners, om det budskap pilgrimerna burit med sig till klimatmötet i Glasgow samt hur du även i fortsättningen kan vara delaktig på olika sätt. Det finns till exempel olika utmaningar för hur vi i vardagen kan agera för klimatet - och de kan vi fortsätta med även när vandringen nått sitt geografiska mål.

Manifestera för klimatet

Hur långt är du beredd att gå för en hållbar planet? Pilgrim's Walk for Future är en gigantisk manifestation på nästan 200 mil med klimatmötet i Glasgow som mål. Vi vill också att vandringen ska uppmuntra till egen reflektion och att vi som enskilda individer tar egna steg för klimaträttvisa och hållbarhet. En vandring som ger hopp för framtiden."