Foto: Royne Mercurio

Välkommen, nya domprosten!

Nu är det klart med ny domprost i Linköping! 1 februari 2021 tillträder Mattias Bähr tjänsten som domprost i Linköpings domkyrkopastorat. Han efterträder Peter Lundborg, som går i pension.

Mattias Bähr arbetar idag som kyrkoherde i Oxelösunds församling. Han ser fram emot att få börja i Linköpings domkyrkopastorat.

Det ska bli spännande att få lära känna församlingarna och deras mångfald. Att tillsammans med alla människor få göra Guds rike synligt och att verka för en aktiv kyrka i samhället, säger Mattias. .

Han är 47 år och har varit präst inom Svenska kyrkan sedan år 2000. Han har varit gymnasiepräst i Nyköping och arbetat på Ersta diakonisällskap med utvecklingsarbete inom etik och värdegrundsarbete. Mattias kommer att flytta till Linköping tillsammans med hustrun Kristina.

– Jag ser fram emot att hälsa Mattias Bähr välkommen som domprost i Linköpings stift, säger biskop Martin Modeus. Mattias Bähr har erfarenheter och förmågor som kommer att komma till stor nytta och glädje både i pastorat och stift. Det ska bli roligt och stimulerande att samarbeta med honom.