Foto: Nathalie Chavez

Välkommen, Karin Björk!

1 maj började Karin Björk som ny stiftsdirektor. Hon efterträder Pether Nordin och kommer närmast från en tjänst som kyrkoherde i Södra Tjusts pastorat. 

Biskop Martin Modéus kommenterar:
- Karin är en erfaren kyrkoherde med kompetens, energi och humor, och som kontraktsprost har hon ett brett kontaktnät och stort förtroende i stiftet. Jag ser med glädje fram emot att samarbeta med henne!

Karin själv säger:
- Jag går in i detta nya uppdrag med ödmjukhet och glädje!