Foto: Kristin Lidell /Ikon

Teckenspråkig verksamhet i Linköpings stift

Att ordna teckentolkade gudstjänster och träffar på teckenspråk så döva och hörselskadade kan delta är en del av stiftets uppdrag. Verksamheten är koncentrerad till Finspång, Linköping och Norrköping.

Teckenspråkstolk

Behöver du teckenspråkstolk till en gudstjänst eller kyrklig handling, vänd dig i första hand till landstingens tolkcentraler för döva.

Tolkcentralen i Östergötland
Taltfn 010-103 78 90

Tolkcentralen i Jönköping
Taltfn 036-32 52 50

Tolkcentralen i Kalmar
Taltfn 0480-845 44

Teckenspråk

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är teckenspråkig, döv eller finns i en teckenspråkig omgivning.

Händer som gör tecknet för "kyrka" - framför en kyrka.

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkan erbjuder nu en nationell bildtelefonjour på teckenspråk. Där kan döva personer i hela landet samtala direkt med teckenspråkiga präster eller diakoner.