Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift är en distriktsorganisation av de dryga 30 lokalavdelningarna som finns runt om i församlingarna i Linköpings stift.

Varje år samlas lokalavdelningarna i distriktet för ett årsmöte, ett distriktsårsmöte. Där fattas beslut om distriktets verksamhet och budget. På distriktets årsmöte väljs även en distriktsstyrelse. Distriktsstyrelsen ansvarar för verksamheten och ekonomin under året.

För oss är det viktigt att alla unga människor får träffas för att diskutera och fundera tillsammans om Gud och livet. Unga människor kan och vill. Därför vill vi också vara en ung röst för att forma och påverka vår kyrka och samhället.

Distriktet arrangerar mötesplatser tillsammans med Linköpings stift och stiftets församlingar.

Medlemskapet är kostnadsfritt och du blir enkelt medlem via våra medlemssidor. Du kan vara medlem fram till du blir 30 år, därefter får du gärna vara stödmedlem!

Vill du veta mer om Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift eller hur du blir medlem:
www.svenskakyrkansunga.se/linkoping