Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift , är en distriktsorganisation av de 50 lokalavdelningarna som finns runt om i församlingarna i Linköpings stift.
I Linköpings distrikt finns det ca 1400 medlemmar.

Medlemskapet är kostnadsfritt och du blir enkelt medlem via Medlemssidorna som du hittar här! Medlem kan du vara fram till du blir 30år, därefter får du gärna vara vuxenmedlem!


Varje år samlas lokalavdelningarna i distriktet för ett årsmöte, ett Distriktsårsmöte. Där fattas beslut om distriktets verksamhet och budget. På distriktets årsmöte väljs även en distriktstyrelse. Distriktstyrelsen ansvarar för verksamheten och ekonomin under året.

Mer om distriktstyrelsen kan du läsa om här!

För oss är det viktigt att alla unga människor får träffas för att diskutera och fundera tillsammans om Gud och livet. Unga människor kan och vill. Därför vill vi också vara en ung röst för att forma och påverka vår kyrka och samhället.

Distriktet arrangerar mötesplatser tillsammans med Linköpings stift och stiftets församlingar.

Vill du veta mer om arrangemang som Svenska Kyrkans Unga erbjuder kolla in vår webb!
www.svenskakyrkansunga.se/linkoping

Du kan också gilla oss på Facebook!
www.facebook.com/SKULinkoping

Har du frågor om Svenska Kyrkans Unga, hör gärna av dig!