Stiftsstyrelsens utskott

Stiftsstyrelsen har ett arbetsutskott med uppgift att bereda ärenden till stiftsstyrelsen och ett egendomsutskott för förvaltning av prästlönetillgångarna. Det finns två referensgrupper; en för Vårdnäs och en för Pilgrimscentrum. Stiftsstyrelsen väljer även ledamöter till Gransnäs ungdomsgård och Regionala samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet.

Stiftsstyrelsens arbetsutskott

Stiftsstyrelsens arbetsutskott (AU) bereder alla ärenden som ska behandlas av stiftsstyrelsen. Därutöver är AU beslutande i personalärenden.

AU består av fem ordinarie ledamöter. Därutöver har en förtroendevald en insynsplats, vilket innebär rätt att delta i möten och rätt att yttra sig men inte rösträtt.

Mandatperioden 2022-2025

Ledamöter

Mats Ludvigsson, S, ordförande
Ingrid Cassel, BA, vice ordförande
Biskop Marika Markovits
Per-Eric Lindgren, Posk
Eva-Lena Fungmark, C

Ersättare

Domprost Mattias Bähr
Monica Lago, S
Madelaine Erlandsson, BA
Lisbet Paulsson, Posk
Hans Eneroth, C

Insynsplats

Mona Olsson, Visk

Egendomsutskottet

Egendomsutskottet väljs av stiftsstyrelsen och ansvarar för förvaltning av prästlönetillgångarna skog, jord och fondmedel. Egendomsutskottet består av 5 ordinarie ledamöter och därutöver har en förtroendevald en insynsplats, vilket innebär rätt att delta i möten och rätt att yttra sig men inte rösträtt.

Mandatperioden 2022-2025

Ledamöter

Anders Ljung, C, ordförande
Lennart Petersson, S, vice ordförande
Rebecca Hägg, S
Siw Warholm, BA
Gösta Johansson, Posk

Ersättare

Kay Andersson, C
Ruth Piatek-Wallin, S
Cecilia Gyllenberg Bergfasth, MP
Marianne Bokblad, Posk
Daniel Noregran, BA

Insynsplats

Anders Lindh, Visk

Referensgrupp för Vårdnäs stiftsgård

Referensgrupp för Vårdnäs stiftsgård består av fem ordinarie ledamöter.

Mandatperioden 2022-2025

Ledamöter

Stiftsdirektor Karin Björk
Jan Henriksson, S, ordförande
Py Jönsson, Posk, vice ordförande
Roger Sandström, C
Anders Lind, Visk
Fredrik Topplund, KR

Ersättare

Jenny Karlström, S
Karin Söderqvist, Posk
Magnus Ek, C
Madelaine Erlandsson, BA
Nils-Gunnar Karlson, KR

Referensgrupp för Pilgrimscentrum

Referensgrupp för Pilgrimscentrum består av fem ordinarie ledamöter. 

Mandatperioden 2022-2025

Ledamöter

Stiftsdirektor Karin Björk
Anna-Carin Gabelic, S, ordförande
Stefan Alström, Visk
Christina Blomqvist, BA
Olof Söderberg, Posk
Lars Petersson, Fisk

Styrelsen för Gransnäs ungdomsgård


Mandatperioden 2022-2025

Ledamöter

Monica Lago, S, ordförande
Birgitta Eliasson, S
Vanja Dolk, BA
Bodil Karlsson, C
Irene Oskarsson, KR
Katarina Karlsson, Posk
Tomas Tegnevik, Posk

Regionala samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet inom Linköpings stift


Mandatperioden 2022-2025

Ledamöter

Kärstin Brattgård, S
Niklas Lindberg, S
Christina Blomqvist, BA
Anders Wång, Posk

Tillgänglighet av protokoll

Protokoll från arbetsutskott och egendomsutskott finns på Linköpings stifts inomkyrkliga intranät.

I Svenska kyrkans verksamhet är rätten att ta del av handlingar huvudregel. Om du inte har tillgång till intranätet så kan du ändå begära ut protokoll. Från registrator kan man beställa handlingar per telefon, brev eller e-post.