Stiftsstyrelsens sammansättning

Mandatperioden 2022-2025

Ordförande 

Eva-Lena Fungmark (C), 1:a vice ordförande. Ersätter biskopen tills Marika Markovits tillträder 
Per-Eric Lindgren (Posk), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Ingrid Cassel (BA)
Monica Lago (S)
Mats Ludvigsson (S)
Kärstin Brattgård (S)
Hans Eneroth (C)
Elisabeth Werner (SD)
Mona Olsson (Visk)
Lena Arman (Posk)
Lisbet Paulsson (Posk)
Susanne Israel (Posk)

Ersättare

Domprost Mattias Bähr (för biskopen)
Madelaine Erlandsson (BA)
Sture Egberth (S)
Anna-Carin Gabelic (S)
Viktoria Petré Lindholm (C)
Per Hanö (SD)
Elin Ross (Visk)
Sven Gunnar Persson (Posk)
Robert Birgegren (Frimodig kyrka)
Anders Andersson (KR)
Mats Johannesson (MP)