Sent på jorden

- ett samtal om hopp i klimatkrisens tid

Torsdag 24 januari - 19.00 - Linköpings domkyrka

Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman och biskop Martin Modéus träffas i ett samtal om klimatutmaningen och vilken roll kyrkan kan ha.
Samtalsledare: Max Wahlund
Arrangör: Linköpings stift

Björn Wiman är aktuell med boken ”Sent på jorden – 33 tankar om världens största nyhet”. Biskop Martin Modéus publicerade nyligen boken ”Levande tillsammans med Kristus – om en kyrka i rörelse”.

Linköpings stift bedriver sedan flera år ett omfattande miljö- och hållbarhetsarbete som bland annat resulterat i en ambitiös klimatstrategi med ambitionen att stiftsorganisationen inte ska bidra till den globala uppvärmningen.