Så här gjorde man i Vadstena

Under våren 2022 startade Pilgrimscentrum och Vadstena pastorat ett samarbete där man delar på Pilgrimscentrums båda minibussar (Nissan 8 personer). I bussarna sitter det transpondrar som registrerar hur mycket bilarna åker och vem som har bokat bilen. Genom Deviaqs system får Vadstena pastorat ett bra underlag för för hur man ska fakturera Pilgrimscentrum och samtidigt ges en bra miljöuppföljning.

Fyra olika kostnadsställen kan låna minibussarna: Pilgrimscentrum,  begravningsverksamheten i Vadstena pastorat, församlingsverksamheten i Vadstena pastorat och Vadstena folkhögskola.

Pilgrimscentrum äger bilarna, medan Vadstena pastorat sköter om service, underhåll och övriga kostnader för bilarna.