Så fungerar transportuppföljning

Stiftens testperiod är juni 2021-juni 2022. Samtliga bilar på stiftskansliet i Linköping och Lund har en transponder installerad, alla bilar bokas via Deviaq system.

Tio personer inom stiftsorganisationen har också registrerat sina privata resor i Deviaq system för att ytterligare utvärdera systemet.

När man kör en bil med transponder behöv inget körjournalshäfte i bilen. En digital körjournal skapas automatiskt i samband med bokningen genom data från bilens transponder.

Bokning av bil

Via DQ Resursbokning bokar man enkelt sina bilar. Man skriver in när man skall åka, vart man ska och syftet med resan. Sedan registrerar transpondern vart man åker, detta innebär att man inte behöver fylla i någon analog körjournal.

Resa med egen bil

Om man reser med egen bil i tjänsten kan man registrera dessa resor i systemet och därmed kan man följa upp hur mycket utsläpp även dessa resor har, det finns möjlighet att koppla detta till ekonomisystemet för att därmed få ersättning för sin resa.

CO2-utsläpp

Tack vare att transpondern vet vart man har åkt och har koll på hur mycket bilen drar, räkna den ut hur stort CO2-utsläppet varje resa har. Om alla som kör egen bil i tjänsten registrerar sina resor i systemet får man med enhetens all CO2-utsläpp.

Trygghet

Om det skulle vara så att en person inte kommer tillbaka till arbetsplatsen efter en resa, kan man gå in i systemet och se vart bilen befinner sig. Det är en extra trygghet för den anställde.

Rörelsemönster

I systemet kan man också se hur bilarna har rört sig under en aktuell period, tack vare detta kan man tex ta ställning till om man kan byta ut en fossil bil till en elbil.