Petrus Filenius

Petrus Filenius, född 15 april 1704 i Röddinge, Skåne, död 2 juni 1780 i Linköping, var en svensk biskop, professor och talman för prästeståndet.

Biografi
Filenius var son till kyrkoherden Petrus Nilsson Filenius och hans hustru Juditha Dorothea Vinqvist. Han blev student i Lund 1721 och promoverades till teologie doktor där 1730. Filenius var informator till Arvid Horns ende son och genom Horns förmedling blev han 1731 adjunkt vid filosofiska fakulteten vid Kungliga Akademien i Åbo. År 1735 utnämndes han till professor i österländska språk.

År 1741 förflyttades Filenius till en post som professor i teologi vid samma universitet. År 1742 tvingades Filenius under hattarnas ryska krig att fly till Sverige, där han anställdes som professor i orientaliska och grekiska språk i Lund. Från 1746 var Filenius även riksdagsledamot, lojal med hattpartiet.

Petrus Filenius. Foto: Eva Nyström Tagesson

År 1761 utnämndes Filenius till biskop i Linköpings stift. Åren 1760–1762 och 1765–1766 hade Filenius plats i sekreta utskottet och fungerade också som talman för prästeståndet, då ärkebiskopen Magnus Beronius för sin dåliga hälsas skull inte kunde närvara vid riksdagen. Vid mössornas maktövertagande 1771 fick dock Filenius träda undan för Skarabiskopen Anders Forssenius.

Han var 1740 gift med Ulrika Benzelstierna, dotter till ärkebiskop Erik Benzelius den yngre och Anna Swedenborg, Jesper Svedbergs dotter. Sedan Filenius blivit änkling 1766 gifte han 1767 om sig med Maria Worster.

Källor
Filenius, Petrus i Herman Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon (andra upplagan, 1906)

Vidare läsning
Ranius, Allan (1997). ”Petrus Filenius och Eric von Roland.”. Nya strövtåg i Linköpings stiftsbibliotek (Linköping: [A. Ranius], 1997): sid. 55–64: ill.. Libris 2753826