Ömsesidig bön

Värdefullt med fjärran vänner

Domkyrkans musiker Alexandra Pilakouris sjöng tillsammans med sin man Daudi Bernadini. Präst var Pernilla Myrelid och med på bilden är också parets son Leo. Foto: Katarina Sandström Blyme

31 oktober firar många lutherska kyrkor reformationsdagen. I samband med den bads det – vid fredagens lunchmässa i Linköpings domkyrka - för det för det sydöstra stiftet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania. Där bad man för Linköpings stift.

- Den här dagen firar vi vår vänskap med kristna i Tanzania. Vi känner inte varandra men vi är vänner i trons gemenskap, sa Pernilla Myrelid i sin predikan.

Bakgrunden till att uppmärksamma Tanzania är mötet mellan de två kyrkornas biskopar som hölls i Tanzania i maj 2019. Mötets syfte var att fördjupa vänskapen mellan kyrkorna – som för övrigt är de två största i Lutherska världsförbundet – och fördjupa sig i temat: "Förkunna evangelium: Kyrkan i det offentliga rummet".

Första gången biskop Martin Modéus besökte sydöstra stiftet i Tanzania och dess biskop Lucas Mbedule var i september 2018. Foto: Fredrik Olofsson

Mot slutet av mötet kom biskoparna överens om ett gemensamt uttalande. I det finns en uppmaning till att vi regelbundet ska be för varandra (vilket bland annat görs på fredagarnas lunchmässa i Linköpings domkyrka), särskilt i samband med reformationsdagen och att vi ska dela konkreta böneämnen.

De två kyrkornas olika stift har tidigare, i samband med ett första biskopsmöte 2015, "parats" ihop med varandra. Linköpings stift har en vänrelation med det sydöstra stiftet och dess biskop Lucas Mbdelue. Hans bad oss be för relationen mellan kristna och muslimer, att den fortsatt ska vara god och präglas av ömsesidig respekt (i sydöstra stiftet är 95 procent av befolkningen muslimer och resterande 5 procent kristna eller annat).

I staden Mtwara bad man för att vi i Linköpings stift ska ha kraft, mod och visdom för att välja ett mer hållbart sätt att leva, ett liv i samklang med Skapelsen.

Under mässan i Linköpings domkyrka blev det sång på swahili. Daudi Bernadini med ursprung i Tanzania sjöng "Hakuna mungu kama wewe" ("Ingen Gud är som du") tillsammans med hustrun Alexandra Pilakouris, organist i domkyrkan. Daudi Bernadini hade med sin tanzaniska Bibel och läste ur Första Moseboken på swahili.

- Det är värdefullt med vänner som befinner sig en bit bort. De kan hjälpa oss, genom att se på oss med nya ögon, ge perspektiv. Vi ber om många års vänskap, sa Pernilla Myrelid.

Läs hela det gemensamma uttalandet mellan biskoparna här.