Svenska kyrkan väljer ny ärkebiskop

Nyhet Publicerad Ändrad

Onsdag den 18 maj är det omgång 1 i valet till ny ärkebiskop i Svenska kyrkan. Linköpings stifts biskop Martin Modéus är en av valets fem kandidater.

Johan Dalman, Karin Johannesson, Fredrik Modéus, Martin Modéus och Mikael Mogren.

Om någon av kandidaterna får mer än 50 procent av rösterna är valet avgjort. I annat fall blir det en andra valomgång den 8 juni mellan de två som fått flest röster.

Kandidaterna är i bokstavsordning:
Johan Dalman, biskop i Strängnäs stift
Karin Johannesson, biskop i Uppsala stift
Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift
Martin Modéus, biskop i Linköpings stift
Mikael Mogren, biskop i Västerås stift

Röstningen inleds 11.00 onsdag den 18 maj. Resultatet beräknas vara klart cirka 15.00 och offentliggörs i ett pressmeddelande, samt på Svenska kyrkans webbplats.

Se hearing med kandidaterna

Den 22 april hölls en hearing med kandidaterna i ärkebiskopsvalet. 
Se intervjuerna med kandidaterna här.

De röstar i ärkebiskopsvalet

Ärkebiskopen väljs av ledamöterna i kyrkostyrelsen och av ledamöterna i stiftsstyrelser och domkapitel i Svenska kyrkans tretton stift.
Eftersom ärkebiskopen också blir biskop i Uppsala stift röstar även diakoner och präster som har en tjänst i Uppsala stift, samt lika många förtroendevalda elektorer som är utsedda av stiftets församlingar. För att Uppsala stift inte ensamt ska kunna avgöra valet delas dessa röster med tio. Totalt är 876 personer röstberättigade i ärkebiskopsvalet 2022.

Så går ärkebiskopsskiftet till

Ärkebiskop Antje Jackelén lägger ner staven i en gudstjänst i Uppsala domkyrka den 30 oktober. Fram till dess är hon i full tjänst.

Den nya ärkebiskopen tas emot i en gudstjänst i Uppsala domkyrka den 4 december.

Under perioden mellan stavnedläggning och mottagande av ny ärkebiskop tar andra biskopar hand om huvuddelen av ärkebiskopens uppgifter. Detta regleras i Svenska kyrkans regelverk, kyrkoordningen och handlar bland annat om rollerna som ordförande i kyrkostyrelsen och kyrkomötets läronämnd, och om att ersätta ärkebiskopens roll i biskopsmötet.

Ärkebiskopens uppgifter i Uppsala stift tas omhand av biskopen i Uppsala stift, förutom i domkapitlet där det finns en utsedd ersättare.

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/arkebiskopsval-2022