Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings stift Besöksadress: Ågatan 65, 58222 LINKÖPING Postadress: Box 1367, 58113 LINKÖPING Telefon:+46(13)242600 E-post till Linköpings stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Små förändringar räcker

Det rör sig åt rätt håll – men låt oss vara tålmodiga. Det är huvudbeskedet från biskop Martin Modéus vid ett samtal om de sju rörelserna.

 

Biskop Martin Modéus tar emot i sitt tjänsterum på stiftskansliet i Linköping. På bordet står kaffe, på väggen finns ett montage av bilder biskopen tagit på en ekorre, med de fyra ledorden: ”glädje – befrielse – äkthet – nåd”. År 2020 är det fyra år sedan herdabrevet kom ut och vi vill höra hur arbetet går med de sju rörelserna.

- Egentligen är jag fel person att tala om detta. Det är alla människor runtom i församlingarna som vet vad som verkligen händer. De ser varje dag i sin verklighet om det går framåt eller bakåt, mycket tydligare än jag. Så vem som helst skulle nog kunna svara bättre än jag.

Jo, men du åker runt i stiftet och har väl en viss överblick ändå?

- Visst har jag det - och visst går det åt rätt håll. Men jag tror att man ska vara försiktig med att kvantifiera hur snabbt och långt det går. Detta är som man säger en förändring av andra ordningen. Det handlar inte om att hitta på nya verksamheter att fylla schemat med, utan om ett annorlunda sätt att tänka.

Istället för att fokusera på skörden, så att säga, vill biskopen se på hur man sår. Eller med ett annat bildspråk:

- Det är välsignelsen i det riktigt långsiktiga arbetet att där räcker det med att göra väldigt små justeringar av riktningen. För ett tag sedan så var det någon som använde jakt som exempel på detta. Han kallade det ”vinkelsförskjutning”; om du riktar om bössan en grad åt det ena eller andra hålletså gör det en försvinnande liten skillnad här och nu, men det kommer att göra en stor skillnad där borta där kulan träffar.

- Det är den typen av förändringsarbete vi arbetar med, och därför ska man inte hänga upp sig på om inte det plötsligt börjar synas en massa saker. Och man kan slappna av.

Biskopen är också mån om att inte lyfta fram enskilda företeelser som han sett runtom vid sina besök i stiftet och säga att just det ena eller andra är ett exempel på rörelserna. Det blir i så fall lätt att det ena eller andra får en ”biskoplig godkännandestämpel” och så ska alla göra just så, snarare än att varje församling själv hittar de former som passar. Visionen är ju ”Levande församlingar” och de sju rörelserna är bara vägen dit.

Men vissa iakttagelser är ändå tydliga:

- När man exempelvis byggt om församlingshemmet i Linköping har det funnits ett generationsöverskridande tänk. Man har gått ifrån den gamla idén att man ska separera grupperna så mycket som möjligt.  Går du in i ett traditionellt församlingshem så ser du att där finns ett barnrum, ett ungdomsrum, ett körrum, ett äldrerum… ett sammanträdesrum, och så vidare. 

- I det gamla sättet att tänka så schemalägger man ofta verksamheten så att man inte ska krocka i köket. Men i det nya sättet har man så långt det går arbetat mer integrerande, och man ser det som en fördel att krocka i köket. Just krockarna i köket hör man ganska ofta att folk medvetet ser som något gott, och att man kan göra mer av det.

Biskopen lutar sig framåt i stolen, dessa frågor engagerar honom. Innan han tillträdde som biskop 2011 arbetade han som stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling i Stockholms stift och under den tiden växte en del av tankarna om rörelserna fram.

- Kanske det var dessa tankar som gjorde att jag många ville ha mig som biskop här i Linköpings stift. Folk i stiftet hörde någonting och de tyckte att det lät intressant.

Långsamt, långsiktigt, lyhört – det är biskopens arbetsmetod. Sakta och gradvis är den på väg att bära frukt, det kan man nog ändå påstå utan att sticka ut hakan för långt.

Max Wahlund

 

 

Fakta: Sju rörelser som förändrar kyrkan

I sitt herdabrev beskriver biskopen sju rörelser som är en sammanfattning av den utveckling som är central för att komma framåt i förnyelse i Svenska kyrkan. Levande församlingar är visionen för Svenska kyrkan i Linköpings stift, de sju rörelserna är strategin.

Första rörelsen: Hållningen – från missmod till hopp

Andra rörelsen: Kyrkotillhöriga – från brukare till bärare

Tredje rörelsen: Församlingsbilden – från verksamhetsproducent till gemenskap i liv

Fjärde rörelsen: Anställda – från utförare till möjliggörare

Femte rörelsen: Verksamheten – från uppdelning till generationsöverskridande

Sjätte rörelsen: Möjligheterna – från enhetlighet till mångfald

Sjunde rörelsen: Gudstjänsten – från fokus på gudstjänstens ordning till fokus på gudstjänstens gemenskap

När dessa rörelser genomsyrar kyrkans arbete närmar vi oss visionen Levande församlingar.