Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings stift Besöksadress: Ågatan 65, 58222 LINKÖPING Postadress: Box 1367, 58113 LINKÖPING Telefon:+46(13)242600 E-post till Linköpings stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Här finns hjälp med lokalförsörjningsplanering

Processen med att hantera och tillvarata kyrkans många fastigheter, och att matcha dessa med församlingarnas behov, rullar på enligt plan. I slutet av 2019 ägde en av de första lokalförsörjningsplaneringsutbildningarna rum på Vårdnäs.

Stämningen är koncentrerad i Backgårdssalen. Denna dag är det premiär i hela Svenska kyrkan för en LFP-utbildning där församlingarna får arbeta med sina egna siffror och underlag. Representanter för fyra församlingar och pastorat är på plats i grupper om 5-8 personer vardera.

Stiftsingenjör Emelie Malmborg börjar med att gå igenom hur en LFP skapas. Som utgångspunkt används verksamhetsstatistik, fastighetsuppgifter, församlingsinstruktionen med sin omvärldsanalys ska in och ett kulturhistoriskt underlag. Därur måste församlingen göra en nulägesbeskrivning, en prognos och en målbild, och sedan i sin tur en åtgärdsplan – ska lokalerna ökas eller minskas? Anpassas? Kan verksamheten utvecklas, eller måste några kostnadsbesparingar planeras?

Därefter är det dags för gruppövningar, varje församling för sig. Åkerbo församling ligger långt fram eftersom man redan gjort mycket av arbetet i samband med att man nyligen tog fram en ny församlingsinstruktion. Men det finns ändå mycket att tala om i gruppen, och när man talar kommer nya insikter om vilka lokaler som är välanvända och fungerar bra och vilka som skulle behöva mer översyn.

Gruppövningar och föreläsningar avlöser varandra. Daniel Wettervik ger de församlade en snabb grundkurs i statistik och går igenom de diagram som stiftet hjälpt varje församling att ta fram. Ska man dra goda slutsatser ur ett material är det förstås viktigt att detta är korrekt, och det finns ett antal felkällor som kan ställa till det. Man kan till exempel mäta fel, och man kan även mata in mätresultatet slarvigt eller felaktigt.

Steve Nyström tar vid med ett pass om energieffektivitet. Han belyser frågan om hur mycket pengar som kan sparas om man sänker temperaturen i kyrkor under vinterhalvåret. I vissa fall kan det röra sig om betydande belopp, i andra så små att det knappast är värt besväret. Det är frågor som måste avgöras från fall till fall, det avgörs bland annat av fuktnivåer samt hur många gånger under perioden kyrkan ska värmas upp.

Till slut går Maria Bruto Ellhar igenom hur arbetet med den nya planen ska kommuniceras, internt och externt. I det sista grupparbetet konstaterar man att det är många aktörer att kommunicera med, och att det är viktigt att kommunicera både internt och externt även under arbetet med lokalförsörjningsplanen.  

 

 

Läs mer på sidan om lokalförsörjningsplan.