Fantastiskt att få träffas igen!

Publicerad Ändrad

Stiftets diakoner och präster samlades 26-28 april till synodalmöte i Linköping. Läs om dagarna, se bilder och några av föredragen.

”Gräv där du står” var temat för synodalmötet och i sitt inledningstal uppmanade biskop Martin deltagarna att fortsätta gräva, det finns mer att upptäcka som ännu är dolt.

Mötet inleddes på tisdagskvällen med en minnesgudstjänst för avlidna präster och diakoner. På onsdagen fylldes domkyrkan av präster och diakoner till en festmässa och till glädjen att äntligen få mötas och vara många tillsammans.

Själva mötet hölls sedan i Equmeniakyrkan där den första föreläsaren var professor David Thurfjell som talade under rubriken ”Vad ska kyrkan göra när skogen blir människors katedral?” Thurfjell redogör för en historisk utveckling från bondesamhället till nutiden där många människor finner en existentiell mening och tillhörighet i naturen: Hur har det blivit så och var kan kyrkan finnas i detta?

Efter en förböns- och lovsångsmässa i domkyrkan blev det mingel och fest på Konsert & Kongress, med tal, bus och underhållning.

På torsdagen var föreläsningarna i musikens tecken. Först ut var professor Susanne Wigorts Yngvesson som på temat ”Psalmernas sjungna teologier” bland annat resonerade om att många av våra psalmer beskriver en förgången tid, och att vi kanske behöver psalmer som sätter ord på den tid vi lever i nu. Samtidigt, om vi använder ord och begrepp som är alltför tidsbundna så blir texten snart omodern och obrukbar.

Stiftsmusiker Emil Holmberg fortsatte resonera om ”musikens teologi”, om vad musik är och om det egentligen finns något som kan kallas gudomlig eller sakral musik. Vad är det som bestämmer vad som får spelas i kyrkan? Mycket musik som vi idag förknippar med kyrkan har inte alls skrivits för det sammanhanget. Men hur vi än definierar den så kan vi konstatera att musiken och musikverksamheten är en stor och viktig uppgift för Svenska kyrkan och en möjlighet att möta människor.  Kyrkorummet är den viktigaste materiella resursen vi har och vi behöver se till att det finns många tillfällen att upptäcka rummet och vad det rymmer.

I sitt avslutningstal gav biskop Martin några konkreta råd för att rusta församlingarna, och uppmanade till att hålla sig nära Jesus. Att älska världen tillsammans med Gud, att stå intill Jesus, se det han ser, säga det han säger och göra det han gör.

Så avslutades hela mötet med en sändningsmässa i domkyrkan, en mässa där många sedan dröjde sig kvar och småpratade för det var ju så fantastiskt att äntligen få mötas igen.

Text: Elisabeth Eriksson
Foto: Fredrik Olofsson

Se programmet för synodaldagarna