Foto: Anders Bagler

Nyårsbön med biskop Martin 2020

Nyårsbön från Linköpings domkyrka ledd av biskop Martin Modéus. Medverkar gör Sara Michelin, organist och en sångkvartett: Lovisa Alinder, sopran/alt; Marie-Louise Beckman, alt/sopran; Gabriel Kindesjö, tenor och Jakob Nordell, bas.