Ny stiftsstyrelse vald för mandatperioden 2018-21

Vid stiftsfullmäktiges möte på Vårdnäs i december valdes bland annat en ny stiftsstyrelse.

Stiftets biskop Martin Modéus är ex officio stiftsstyrelsens ordförande.

I övrigt valdes följande till styrelsen:

Eva-Lena Fungmark, C, förste vice ordförande
Per-Eric Lindgren, POSK, andre vice ordförande
Madelaine Erlandsson, BA (ersättare Ingrid Cassel)
Anders Andersson, KDSK (ersättare Malin Hansson)
Monica Lago, S (ersättare Sture Egberth)
Mats Ludvigsson, S (ersättare Anne-Lie Nielsen)
Kärstin Brattgård, S
Sven-Inge Levin, C (ersättare Hans Eneroth)
Thomas Jedler, SD (ersättare Elisabeth Werner)
Mona Olsson, VISK (ersättare Anders Lindh)
Lena Arman, POSK (ersättare Anders Wång)
Johan Broman, POSK (ersättare Lisbeth Paulsson)

Fler val gjordes. Däribland stiftsfullmäktiges presidium:
Helena Cimbritz, POSK, ordförande
Jan Henriksson, S, förste vice ordförande
Christer Petré, KDSK, andre vice ordförande

Valberedning:
Mats Ludvigsson, S (ersättare Kärstin Brattgård)
Madelaine Erlandsson, BA (ersättare Ingrid Cassel)
Leif Andersson, C (ersättare Bertil Lundén)
Per-Eric Lindgren, POSK (ersättare Helena Cimbritz)
Lars-Ove Petersson-Stening, KDSK (ersättare Irene Oskarsson)
Naima Johansson, SD (ersättare Benny Sellborn)

Domkapitlet, lekmän:
Birgitta Eliasson, S (ersättare Sigvard Olsson)
Gunni Karlsson, C (ersättare Inger Persson, BA)
Lars Jagerfelt, POSK (ersättare Helena Cimbritz)
Domarledamot:
Björn Sälde som ordinarie ledamot och Owe Horned som ersättare.

Revisorer:
Conny Thyrberg, C (ersättare Micael Cornell)
Ebbe Ericsson, KDSK (ersättare Solveig Danielsson)

Ledamöter till styrelsen för Linköpings stifts folkhögskolestiftelse Vadstena folkhögskola:
Leif Larsson, POSK (ersättare Gunnar Norlén)
Berit Horned, S (ersättare Oskar Karlsson)
Matti Peroharju, S (ersättare Ruth Piatek Wallin)
Ingela Jansson, C (ersättare Annie Canholm)
Sophia Jarl, BA (ersättare Siw Warholm)

Ytterligare några fler val än dessa gjordes och dessa kan ses i protokollet som finns anslaget på stiftskansliet i Linköping.

Stiftsfullmäktigemöten 2018 kommer att äga rum 27 april, 12 oktober, 30 november. Planerade mötesdagar för stiftsfullmäktigemöten år 2019 är 3 maj, 18 oktober, 29 november.

Den nyvalda stiftsstyrelsen hade därefter ett möte och gjorde bland annat följande val:

Arbetsutskott:
Mats Ludvigsson, S, ordf (ersättare Monica Lago)
Madelaine Erlandsson, BA, vice ordf (ersättare Ingrid Cassel)
Per-Eric Lindgren, POSK (ersättare Lena Arman)
Eva-Lena Fungmark, C (ersättare Sven-Inge Levin)

Egendomsutskott:
Anders Ljung, C, ordf (ersättare Bertil Lundén)
Lennart Petersson, S, vice ordf (ersättare Rebecca Hägg)
Siw Warholm, BA (ersättare Birgitta Engholm)
Eiwor Englund, S (ersättare Håkan Joelsson)
Gösta Johansson, POSK (ersättare Marianne Bokblad)

Ytterligare några fler val än dessa gjordes och dessa kan ses i protokollet som finns anslaget på stiftskansliet i Linköping.