Sex kandidater svarar på fyra frågor

Vad brinner du för? Vem inspireras du av? Hur har din tro formats? Vilken av pärlorna i Martin Lönnebos frälsarkrans tilltalar dig mest? Så här svarar de sex kandidaterna i biskopsvalet i Linköpings stift.

Jan Eckerdal...

...svarar på fyra frågor

Jonas Eek...

...svarar på fyra frågor.

Beatrice Lönnqvist...

...svarar på fyra frågor

Marika Markovits...

...svarar på fyra frågor.

Johannes Zeiler...

...svarar på fyra frågor.

Michael Öjermo...

...svarar på fyra frågor.

Se biskopshearingen

Se inspelningar med kandidaterna och bilder från hearingen i biskopsvalet i S:t Lars kyrka lördag 15 oktober.