Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna

1. Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet i september?
Vi är en grön röst som driver på kyrkans hållbarhetsarbete. Solidaritet med världens alla människor, djur och natur och med kommande generationer är den grund vi vilar på vid alla vägval. Vi ser religionsdialog, jämställdhetsfrågor och rättvisefrågorna som centrala i stiftets arbete. Vi vill även se över hur stiftets skogar sköts. Skogen är viktig för planetens överlevnad och vi vill se ett hyggesfritt skogsbruk.

2. Vilken är den viktigaste frågan för Linköpings stift de kommande fyra åren?
Vi ser kyrkans diakonala arbete som en stor tillgång i ett samhälle där den sociala utsattheten ökar. En kyrka som inte ser sin medmänniska har inget existensberättigande.

3. Vad är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför, och vad vill ni göra åt den?
I coronans spår är kyrkans roll i samhället allt viktigare. Förtroendet för Svenska kyrkan är hög. En motbild mot det är kyrkans tuffa ekonomiska läge. Kyrkan behöver därför balansera vidare mot en organisation som inte vänder sig inåt utan blir en samarbetspartner med alla goda krafter som verkar för ett samhälle i solidaritet med varandra. Vi vill arbeta för att Svenska kyrkan ska vara en mötesplats som flödar av liv och rörelse och som välkomnar alla in i värmen.

4. Vad gör ni för att föryngra och få in nya representanter?
Vi är nu frikopplade från moderpartiet och står för den gröna rösten i Svenska kyrkan och välkomnar därmed alla som värnar Guds skapelse. Vi lockar såväl miljöpartister som andra gröna som vill kämpa för en framtid i fred och en beboelig planet för kommande generationer.

Läs mer på nomineringsgruppens egen hemsida.