Medverkande Walk the talk 21 april

Här kan du läsa mer om dagens medverkande

Charlotta Ingerholt

Foto: Josefin Casteryd

Charlotta Ingerholt arbetar som Domkyrkopedagog i Uppsala domkyrka. 

Svenska kyrkan förvaltar ett rikt materiellt och immateriellt kulturarv i sina många kyrkobyggnader och kyrkomiljöer. För att förstå kristen tro och tradition, historiskt och i samtiden samt vad det betytt och betyder för individer och grupper är kyrkorummen en skattkammare av kunskap. I arbetet med att tillgängliggöra kulturarvet genom lärande och undervisning behöver vi använda oss av olika pedagogiska metoder och hjälpmedel.

Följ med på en kyrkopedagogisk resa i kyrkorummet där vi särskilt närmar oss de bibliska berättelserna i kyrkokonsten och genom dessa reflekterar över våra egna liv. Med olika metoder och material kan kyrkopedagogiken lotsa deltagarna i att se och uppleva mer av sådant som kanske redan är självklart för dem.

Läs mer:
https://www.argument.se/forfattare-presentation/charlotta-ingerholt/ 
https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/motet-med-skolan-ett-satt-att-vara-kyrka 

Kerstin Wimmer

Foto: Martin Kémi

Kerstin Wimmer är präst och teologie doktor, har varit lärare på tidigare Pastoralinstitutet och är fortfarande delvis aktiv som gästlärare vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Kerstin har också jobbat som sjukhuspräst och inom rättspsykiatrin. Kerstin är lutherforskaren som älskar Leonard Cohen, vår tids största mystiker, i vars texter hon speglar sin förståelse av Luther och varifrån hon också hämtat namnet till sin avhandling (2022), A Broken Hallelujah: A Theology of Martin Luther's Liturgical Simul 

”Att ropa ut klagan är välgörande, vi behöver öva oss i ett ärligt och äkta språk och det når vi genom klagan, A Broken Hallelujah. Vi behöver öva oss i ett ärligt och äkta språk och här finns möjligheten att leva med det oförklarliga. I klagan finns första steget till hopp!”

https://www.kyrkanstidning.se/teologi/ropa-ut-ditt-lidande-och-kom-narmare-gud-0  

https://teol.ku.dk/uddannelser/ph_d_uddannelse/hoejrebokse/download/A_Broken_Hallelujah_final_version.pdf 

Marit Norén

Foto: Gustaf Hellsing

Marit Norén är präst och anställd som metodutvecklare på Svenska kyrkans nationella kansli och som kaplan och kursledare för Västerås stifts grundkurs.  

Marit Norén är författare till Andlig bålstyrka: om att utöva tro, som är årets bok i serien Ärkebiskopens fastebok. 

”Jag utforskar i boken kristna praktiker som kan stödja oss i vardagen. Hur kan vi hitta enkla vanor för att utöva tro, på ett sätt som kan bidra till andlig friskvård genom att stärka vår existentiella ”core”, vår andliga bålstyrka?  

Vår workshop fokuserar kristna praktiker som kan stötta oss i att öppna upp för det mystika, för Guds röst i vår vardag. Några praktiker handlar om att släppa taget om och rensa bort sådant som kan vara i vägen för oss. Det handlar om kristna praktiker som vi kan släppa in och som jag delat upp i bålstyrkans ”sexpack”: Bönen, Kroppen, Naturen, Kyrkan, Bibeln och Medmänniskan. Och att hitta små, enkla vanor i vardagen, som kan göra vår andliga träning hållbar och möjlig mitt i livet.”

https://www.verbum.se/aktuellt/andliga-vanor-i-vardagen-hjalper-dig-att-ma-battre  

https://www.youtube.com/watch?v=kkzyG6Gb9No 

Charlotte Frycklund

Foto: Josefin Casteryd

Charlotte Frycklund är präst och författare.

Charlotte har en tjänst vid Kyrkokansliet i Uppsala som nätpräst på heltid med uppgift att fira andakt, skriva och samtala om existentiella frågor. Charlotte älskar Bibel, böcker och film och speglar sina inlägg på mötesplatsen utifrån sina upplevelser och erfarenheter. Utöver sitt engagemang på sociala medier har hon skrivit ett flertal böcker såsom Marias många systrar, Kvinnor i Bibeln, samt böcker om döden, djur, änglar och barn i Bibeln. Tillsammans med flera författare har hon också skrivit boken Hela mitt hjärta, en bok för den som längtar efter eftertanke, vardaglig kontakt med Gud och att leva mera helhjärtat. Den senaste boken handlar om Bibelns förlorare och innehåller berättelser om hopp och hopplöshet.

Läs mer:
https://charlottefrycklund.se/biografi 

Peter Svärdsmyr

Foto: Mikael Johansson

Peter Svärdsmyr är församlingspedagog verksam i Boxholms församling, Linköpings stift och också aktiv som författare. 

”Jag har skrivit texter och musik sen jag var barn, i olika form. Det har utmynnat i bland annat några böcker och musikalbum med åren. Jag skriver och skapar mest utifrån ett existentiellt perspektiv, med tro och livsåskådning som ram. Sen jag blivit äldre har också en del av det kreativa kommit att handla om själva processen och reflektion omkring skapandets hur och varför. Ett aktivt hopp är något som behöver vara personligt, tror jag. Vi hoppas alla på olika saker i livet. Kreativiteten och skrivandet kan hjälpa oss att sätta ord på det och även förstå mer av innebörden i ordet hopp.” 

Läs mer: 
www.petersvardsmyr.se
https://marcusforlag.se/ 

Emil Holmberg

Foto: Katarina Sandström Blyme

Emil Holmberg är organist och körpedagog, verksam som stiftsmusiker i Linköpings stift. 

”Musiken bor i allt skapat, den påverkar och berör oss. Reformatorn Jean Calvin lär ha sagt att: naturen är en skinande klädnad, i vilken Gud är både uppenbarad och fördold. På samma sätt tror jag att det förhåller sig med musiken – som del i skapelsen, del av naturen, har den något att säga om Guds väsen – i musiken möts det gudomliga och det mänskliga. Sången och musiken berör oss ofta på djupet, den är personlig – men den kan också göra oss till del av det kollektiva. Hur kan vi använda musiken som verktyg för att skapa hopp, helande och relation? Tillsammans sjunger, musicerar, skapar och reflekterar vi.”