Marika Markovits...

...svarar på fyra frågor.

1. Vad brinner du för?
Att göra kyrkans liv, tro och lära begriplig och angelägen. Gudstjänst formad så att människor kan väva in sina liv i den.  Diakoni och allas rätt till ett värdigt liv är jag beredd att kämpa för. Religionsdialog som lokalt fredsarbete och att samverka med andra för att nå längre än en enskild organisation gör. Barns och ungas tro och utveckling, att lyfta deras kompetens att leda. 

2. Vem inspireras du av?
Billy som levt hemlös sedan 9 års ålder.  Han förmedlar kärlek och ljus med humor och generositet. Jag har mycket att lära av honom om att gå vidare, om förlåtelsens kraft och att livsglädje är en viktig del av kristen tro. Som predikant inspireras jag av Ylva Eggehorn som söker ett språk för tron i vår tid och Ludvig Jönsson, i att tolka kristen teologi in i aktuella samhällsfrågor. Iona kommuniteten inspirerar mig till en annan livsstil.

Marika Markovits, domprost i Stockholms domkyrkoförsamling.

3. Hur har din tro formats?
Min farmor och pappa kom som flyktingar. Själv är jag uppvuxen i Stockholm, förort och innerstad. Har tillbringat alla skollov i en kyrkomusikerfamilj på en bondgård. Det är kvinnorna i mitt liv som väglett mig till tro. Min sommarmamma som tog mig till alla landsortskyrkor och min farmor som tidig i mitt liv förmedlade en djup tillit till Guds kärlek. Den lever jag i varje dag. Kyrkan blev platsen att växa som ung i konfirmation och ledarskap. 

4. Vilken av pärlorna i Martin Lönnebos frälsarkrans tilltalar dig mest?
Guldpärlan – gudspärlan. Den sticker ut i det anspråkslösa, den signalerar en mystik hemlighet som jag vill upptäcka. Dess ljus vägleder mig när jag går vilse, I dess glans kan jag ana mina anletsdrag – Gud i mig och jag i Gud. Sedan jag var barn är det den tron som bär mig.

Se biskopshearingen

Se inspelningar med kandidaterna och bilder från hearingen i biskopsvalet i S:t Lars kyrka lördag 15 oktober.

Sex kandidater svarar på fyra frågor

Vad brinner du för? Vem inspireras du av? Hur har din tro formats? Vilken av pärlorna i Martin Lönnebos frälsarkrans tilltalar dig mest? Så här svarar de sex kandidaterna i biskopsvalet i Linköpings stift.

Biskopsval 2022

7 november 2022 valdes Marika Markovits till Martin Modéus efterträdare som biskop i Linköpings stift. På den här sidan har vi samlat information om biskopsvalet.