Foto: Emanuel Eriksson

Livesändning av diakon- och prästvigningen

Lördag 13 juni 18.00 i Linköpings domkyrka

Lördag 13 juni vigdes fyra präster och tre diakoner till tjänst av biskop Martin Modéus i Linköpings domkyrka. På grund av den pågående pandemin livesändes vigningen för alla som inte kunde vara på plats. Filmen har i efterhand publicerats här.

Här kan du ladda ner gudstjänstagendan.

De som har trätt i tjänst i Svenska kyrkan är:

Diakoner
Helena Borgenback - Motala församling
Eva Fremred - Borgs församling
Cia Kågedal – Mjölby församling

Präster
Carolin Falk – Ödeshögs församling
Katarina Grahn – Västerviks församling
Elin Kindeskog – Åkerbo församling
Elisabeth Roos - Östra Ryds församling

Diakon- och prästvigning juni 2020

Lördag 13 juni 2020 vigdes fyra präster och tre diakoner av biskop Martin Modéus i Linköpings domkyrka.

Diakon- och prästvigning juni 2019

Söndag 16 juni 2019 vigdes fyra diakoner och tre präster av biskop Martin Modéus i Linköpings domkyrka.