Foto: Madelen Zander /Ikon

Ledningsstöd, administration och kommunikation

Stiftsorganisationens ledningsstöd, administration, ekonomi, IT, HR och kommunikation.

Medarbetare