Foto: Magnus Aronsson/IKON

Kyrkovalsrösterna i Linköpings stift färdigräknade

Här är det slutliga valresultatet för valen till kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktigen i Linköpings stift. I stiftfullmäktigevalet var Vänstern i Svenska kyrkan den grupp som gick fram mest.

Söndag 19 september höll Svenska kyrkan kyrkoval där förtroendevalda utses till kyrkofullmäktige i församlingar och pastorat, stiftsfullmäktige i stiften och till det nationella kyrkomötet.

I valet till stiftsfullmäktige har Socialdemokraterna, Centerpartiet, Fria liberaler i Svenska kyrkan, FISK och Kristdemokrater i Svenska kyrkan tappat varsitt mandat, medan Miljöpartister i Svenska kyrkan De gröna och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK ökat med varsitt. Vänstern i Svenska kyrkan är den grupp som gått mest framåt, från två till fem mandat. Störst antal röster fick POSK, med knappt 29 %.

Den slutgiltiga röstsammanräkningen för kyrkovalet 2021 visar på ett valdeltagande på 18,4 % till kyrkomötet, vilket är det näst högsta sedan 1930-talet.

”Många har förtidsröstat men antalet brevröster blev inte så stort vilket man kunnat förvänta sig med tanke på att pandemin kan ha gjort människor ovilliga att rösta i vallokal”, säger Maria Bruto Ellhar, valhandläggare i Linköpings stift.

Slutgiltigt resultat för stiftsfullmäktige 

Mandatfördelning i stiftsfullmäktige 

Slutgiltiga resultat i stiftets olika kyrkofullmäktige

Slutgiltigt resultat för kyrkomötet

De nyvalda fullmäktige ska nu göra ett antal indirekta val till stiftsstyrelse, kyrkoråd och valnämnder. Församlingar i pastorat ska nominera kandidater till församlingsråd, som sedan ska väljas av kyrkofullmäktige i pastoratet.

Det nyvalda stiftsfullmäktige möts för första gången 17 december på Vårdnäs stiftsgård.