Här finns utbildningarna

Vill du bli kyrkomusiker? Här finns några tips om utbildningar.

Fackutbildning vid folkhögskola

Folkhögskolor som har kyrkomusikerutbildningar. Dessa skolor ger även kantorsutbildning på distans

Geijerskolan
684 93 Ransäter
Tel: 0552-302 50
Fax: 0552-304 48
E-post: info@geijerskolan.se 
Hemsida: www.geijerskolan.se


Hjo folkhögskola

Lundbyvägen 12
544 31 Hjo
Tel: 0503-323 00, 323 26
Fax: 0503-323 10, 323 29
E-post: info.hjo@folkbildning.net 
Hemsida: www.folkhogskolan.com

Mellansels folkhögskola
Tingshusgatan 8
895 40 Mellansel
Tel: 0661-65 44 00
Fax: 0661-409 03
E-post: info@mellansel.fhsk.se 
Hemsida: www.mellansel.fhsk.se

Oskarshamns folkhögskola
572 32 Oskarshamn
Tel: 0491-76 81 00
Fax: 0491-76 81 12
E-post: robert.ohman.osk@folkbildning.net 
Hemsida: www.oskarshamnsfolkhogskola.se

Fackutbildning vid musikhögskola/högskola

Ersta Sköndal högskola

Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi
Herbert Widmans väg 12
Box 441
128 06 Sköndal
Tel: 08-555 051 50
Fax: 08-555 051 65
E-post: kyrkomusik@esh.se
Hemsida: www.esh.se/kyrkomusik 

Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet
Box 210
405 30 Göteborg
Tel: 031-786 40 20
Fax: 031-786 40 30
E-post: utbildningsexpedition@hsm.gu.se 
Hemsida: www.hsm.gu.se

Kungliga musikhögskolan i Stockholm
Box 27711
115 91 Stockholm
Tel: 08-16 18 00
Fax: 08-664 14 24
E-post: info@kmh.se eller gabriella.sjostrom@kmh.se 
Hemsida: www.kmh.se

Musikhögskolan i Malmö
Box 8203
200 41 Malmö
Tel: 040-32 54 50
Fax: 040-32 54 70
E-post: berth.lideberg@mhm.lu.se 
Hemsida: www.mhm.lu.se 

Musikhögskolan i Piteå
Box 744
941 28 Piteå
Tel: 0911-726 00
Fax: 0911-726 10
E-post: muh-registrator@ltu.se 
Hemsida: www.mh.ltu.se