Klimatsmarta kyrkogårdar ger rik biologisk mångfald

Färdplanen för klimatet har möjliggjort ett kyrkogårdsprojekt. Det handlar om att minska klimatbelastningen från begravningsverksamheten och att samtidigt värna om de höga naturvärden som finns på våra begravningsplatser.

Minska klimatbelastningen på landets begravningsplatser - och höj naturvärdena. Det är vad kyrkogårdsprojektet går ut på. Foto: Steve Nyström

Kyrkogårdsprojektet pågick 2020-2023 och var ett gemensamt projekt mellan Lunds, Göteborgs och Linköpings stift tillsammans med Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF). Projektet samarbetade även med Sveriges lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs naturhistoriska museum, Naturcentrum och Sensus.

Linköpings stifts landskapsingenjör Sara Adolfsson visar två av de skyltar som kan beställas till landets kyrkogårdar. Foto: Steve Nyström

Projektet har samlat in uppgifter från kyrkogårdsförvaltningar i de tre stiften och av de önskade behoven skapat mål och vad projektet ska resultera i. I november 2021 hölls en stor digital konferens om fossilfri begravningsverksamhet. I mars 2022 släpptes en inventeringsmanual där förvaltningars personal kan inventera vilka naturvärden som finns på begravningsplatserna och vilka åtgärder som de kan göra för att stärka den biologiska mångfalden.

Hösten 2022 hölls en digital kyrkogårdskonferens då cirka 400 deltagare från begravningsverksamheten i Sverige tog del av de guider, mallar och filmer som projektet har tagit fram. Längst ner på sidan finns en länk till dessa.

Projektet har resulterat i:

Entréskylt till begravningsplats med biologisk mångfald.
  • Inventeringsmanual för naturvärden på begravningsplatser.
  • Filmer kopplade till inventeringsmanualen som fördjupar kunskapen om de sex första kapitlen.
  • Guide för att beräkna utsläpp från begravningsverksamheten.
  • Guide för alternativa bevattningsmetoder för att minska dricksvattenanvändningen.
  • Guide för användning av biokol i begravningsverksamhetens mark, dels för att binda in kol men även för att stärka kulturhistoriskt viktiga träd vid framtida klimatförändringar.
  • Naturvårdsskyltar att sätta upp vid förändrad skötsel på begravningsplatserna, förändringar som ska minska den negativa klimatpåverkan samt gynna den biologiska mångfalden.
  • Utvecklat samarbetet mellan stift, nationell nivå och branschförbund för att gemensamt stödja begravningshuvudmännen i deras klimat- och miljöarbete.
  • Två digitala konferenser med inriktning fossilfri begravningsverksamhet och klimatsmarta kyrkogårdar.

På vårt intranät Kornet/Hållbarhetsportalen finns guider, filmer, inventeringsmanual och naturvårdsskyltar att ladda ned.