Klimatsmarta kyrkogårdar ger rik biologisk mångfald

Svenska kyrkan arbetar för hållbarhet och klimatneutralitet. Projektet klimatsmarta kyrkogårdar med rik biologisk mångfald är en del av arbetet i Svenska kyrkans Färdplan för klimatet. 

Foto: Steve Nyström

Färdplanen för klimatet har möjliggjort för ett kyrkogårdsprojekt som handlar om att minska klimatbelastningen från begravningsverksamheten och att samtidigt värna om de höga naturvärden som finns på våra begravningsplatser.

Projektet pågår mellan 2020-2022 och är ett gemensamt projekt mellan Lunds, Göteborgs och Linköpings stift tillsammans med Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF). Projektet samarbetar även med Sveriges lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs naturhistoriska museum och Sensus.

Projektet har samlat in uppgifter från kyrkogårdsförvaltningar i de tre stiften, av de önskade behoven skapat mål och vad projektet ska resultera i. Bland annat hölls det i november 2021 en stor digital konferens om fossilfri begravningsverksamhet, i mars 2022 släpptes en inventeringsmanual där förvaltningens egen personal kan inventera vilka naturvärden som finns på begravningsplatserna och vilka åtgärder som de kan göra för att stärka den biologiska mångfalden. Hösten 2022 släpps flera guider inom målen. Du ittar dem längst ner på sidan.

Projektets mål handlar om att:

  • Ta fram en inventeringsmanual för naturvärden på begravningsplatser
  • .Ta fram en guide för att beräkna utsläpp från begravningsverksamheten
  • Ta fram en guide för alternativa bevattningsmetoder för att minska dricksvattenanvändningen
  • Ta fram en guide för användning av biokol i begravningsverksamhetens mark, dels för att binda in kol men även för att stärka kulturhistoriskt viktiga träd vid framtida klimatförändringar
  • Ta fram en checklista för mer hållbara inköp i begravningsverksamheten kopplat till ramavtalen
  • Ta fram naturvärdesskyltar att sätta upp vid åtgärder på begravningsplatserna som gynnar den biologiska mångfalden
  • Utveckla samarbetet mellan stift, nationell nivå och branschförbund för att gemensamt stödja begravningshuvudmännen i deras klimat- och miljöarbete

Hösten 2022 kommer det hållas flera digitala seminarietillfällen om bland annat samverkan och biokol samt en avslutande digital konferens den 22/11 2022 om Klimatsmarta kyrkogårdar tillsammans med SKKF.