Foto: Maria Bergendahl

Fastighet, miljö och kulturarv

Linköpings stift ger stöd åt församlingarna i frågor som rör kulturarv och fastigheter samt hur vi kan arbeta mer hållbart inför framtiden.

Medarbetare

    Fastigheter och kulturarv

    Svenska kyrkan ansvarar för landets största sammanhållna kulturarv. Kyrkobyggnaderna är fulla av historia och föremål av olika slag rymmer många berättelser.