Julbön i en annorlunda tid

Biskop Martin Modéus i Linköpings domkyrka