Foto: Anders Bagler

Julbön med biskop Martin 2020

På julafton 17.00 kommer en förinspelad julbön från Linköpings domkyrka att finnas här.
Julbönen leds av biskop Martin Modéus. Från domkyrkoförsamlingen medverkar Helen Olsson, präst, Elias Fergin, orgel och piano samt Jenni Skogsberg, sång.

Se julbönen från Linköpings domkyrka

Biskop Martin Modéus leder en julbön