Judehatet lever än i dag

Nio av tio judar i Europa anser att antisemitismen har ökat de fem senaste åren.

26 januari 2019 publicerades en artikel  i Corrensignerad av bland andra biskop Martin Modéus.

På söndag är det Förintelsens minnesdag. Det var den 27 januari 1945 som de kvarvarande människorna i koncentrations- och förintelselägret i Auschwitz-Birkenau befriades av den sovjetiska armén. Sedan 2001 är den 27 januari officiell minnesdag i Sverige för Förintelsen. Det är en dag då vi tillsammans minns och hedrar alla de som drabbades och föll offer.

Omkring sex miljoner judar mördades under Förintelsen bara för att de var judar. Dessutom mördades romer, homo-, bi- och transpersoner, personer med funktionsnedsättning, journalister, forskare och andra människor av den nazistiska regimen. Tyvärr slutade inte antisemitism och rasism att existera för att Hitlers Nazityskland förlorade kriget. Tvärtom tilltar den, runt om i världen men också i Sverige finns motsvarande utveckling. Judehat är åter ett allvarligt problem i Europa och Sverige.

Sedan millennieskiftet har antisemitismen och hatbrotten ökat i Europa och Sverige. En nyligen publicerad studie av EU:s byrå för mänskliga rättigheter visar att nio av tio judar i Europa anser att antisemitismen har ökat de fem senaste åren.
Studien som har gjorts på uppdrag av EU-kommissionen är den största enkätundersökningen någonsin i sitt slag. Den har gjorts i de tolv EU-länder där sammanlagt 96 procent av Europas judar bor, bland dem finns Sverige.
En liknande studie gjordes för fem år sedan. Sedan dess har situationen förvärrats i de flesta länder. I Sverige upplever elva procent av judarna att läget idag är värre än vid förra undersökningstillfället.

Detta nedslående resultat visar att det finns mycket att göra för att bryta denna negativa utveckling. Vi måste med kunskapen om Förintelsen som utgångspunkt fortsätta hitta vägar för att motverka antisemitism och all annan form av rasism.
Vi ska aldrig glömma Förintelsen, aldrig vända bort blicken från det som sker i dag samtidigt som vi ska fortsätta arbeta för alla människors lika värde. Vi vill leva i och bidra till ett fortsatt demokratiskt samhälle som erkänner alla människors lika rättigheter.

Vi som skriver denna artikel ingår i Länsstyrelsens i Östergötlands regionala nätverk för att uppmärksamma Förintelsens minnesdag.

Carl Fredrik Graf, landshövding, Länsstyrelsen Östergötland,
Mattias Geving, regionfullmäktiges ordförande i Östergötland
Ingrid Lomfors, överintendent, Forum för levande historia
Martin Modéus, biskop, Svenska kyrkan, Linköpings stift
Lars Vikinge, kommunfullmäktiges ordförande samt borgmästare Linköping
Olle Vikmång, kommunfullmäktiges ordförande Norrköping
Nils-Ingvar Graan, kommunfullmäktiges ordförande Motala
Berit Martinsson, kommunfullmäktiges ordförande Finspång
Jörgen Oskarsson, kommunfullmäktiges ordförande Mjölby
Anders Eksmo, kommunfullmäktiges ordförande i Söderköping
Indira Stefanovic, ordförande i Byrån mot diskriminering Östergötland
Lotta Jansson, ordförande Vänskapsförbundet Sverige–Israel i Östergötland
Agneta Lindqvist, ordförande i Funktionsrätt Östergötland
Hanna Daun, ordförande RFSL Linköping
Solveig Freudenthal, ordförande i Norrköpings synagogas vänner