Jonas Eek...

...svarar på fyra frågor.

1. Vad brinner du för?

”Det varierar i livets olika delar. Som präst och forskare är jag intresserad av kyrka och kommunikation: hur kan kyrkan bli bättre på att lyssna på människor och nå ut med sin röst och sång? Andligt har jag min drivkraft i teologi och kultur: vilka är de teologiska och kulturella språk som kan fördjupa vår tro? Privat är det en stor familj och vänkrets som har mitt fulla engagemang. Inget går upp mot samtal och samvaro”.

2. Vem inspireras du av? Nämn en person.

Jonas Eek, präst och opinionschef på Kyrkans Tidning. Foto: Mikael M Johansson

”Jag triggas av kunskap och energi. Det betyder att många människor inspirerar mig, inte sällan de tre ungdomar som jag har förmånen att leva nära. De lär mig mycket. Den senaste tiden har jag haft glädjen att läsa den danska biskopen Marianne Gaardens angelägna bok om predikan. Hon menar att kyrkans företrädare behöver attityd och autencitet. Jag tror att hon har helt rätt”.

3. Hur har din tro formats?

”Framförallt har kyrkans konfirmandarbete format min tro. Jag är till och med född på ett konfirmandläger och fortfarande inleder jag mina somrar med att i tre veckor samtala om tro och liv med konfirmander och unga ledare. Vi försöker förmedla evangeliet att varje människa är sedd, bekräftad och tagen i anspråk. Det budskapet är mer än en pastoral strategi för ungdomsarbete och församlingsbygge, det är ett trons mönster för hur Gud möter människan”.

4. Vilken av pärlorna i Martin Lönnebos frälsarkrans tilltalar dig mest?

En av Frälsarkransens poänger är att alla pärlorna får finnas med. Hur mitt liv än gestaltar sig idag, kan jag vara viss om att tillvaron rymmer också andra erfarenheter och pärlor. Livet är en helhet som hålls samman av tillvarons osynliga tråd. Med det sagt, är jag ändå särskilt svag för bekymmerslöshetspärlan. Den påminner mig om evangeliets frihet och om trons lätta sinne. Det är gott att vara människa”.

Se biskopshearingen

Se inspelningar med kandidaterna och bilder från hearingen i biskopsvalet i S:t Lars kyrka lördag 15 oktober.

Sex kandidater svarar på fyra frågor

Vad brinner du för? Vem inspireras du av? Hur har din tro formats? Vilken av pärlorna i Martin Lönnebos frälsarkrans tilltalar dig mest? Så här svarar de sex kandidaterna i biskopsvalet i Linköpings stift.

Biskopsval 2022

7 november 2022 valdes Marika Markovits till Martin Modéus efterträdare som biskop i Linköpings stift. På den här sidan har vi samlat information om biskopsvalet.