Johannes Zeiler...

...svarar på fyra frågor.

1. Vad brinner du för?
Jag brinner för att skapa rymd och rum för människor att mötas, utmanas och växa. Arbetet med katekumenatet i Svenska kyrkan samt mitt mångåriga engagemang i/kring tidskrifterna Uppdrag Mission respektive Pilgrim säger något om mitt starka patos för erfarenhetsutbyten, lärande, undervisning, delande av tro och liv – över såväl geografiska, konfessionella som religiösa gränser!

2. Vem inspireras du av?
Min mormor Märta, 103 år gammal, som med trygghet, tillit och humor lärde mig att reda en sås, mjölka en ko och be aftonbön. Hon bar kyrkans stora psalmskatt i sitt hjärta och hade en fantastisk förmåga att utan några större ord och åthävor ingjuta tröst, mod och livsglädje i vardagen.

Johannes Zeiler, domkyrkolektor i Linköpings domkyrkopastorat. Foto: Royne Mercurio

3. Hur har din tro formats?
Min tro formas, utvecklas och förändras i mötet med människor i olika sammanhang och över tid: under de tidiga uppväxtåren, i ungdomsgruppen, på folkhögskolan, under studietiden, på kloster och retreatgårdar, i mötet med fattigdom och utsatthet, i mötet med människor av annan tro och konfession än min egen – men framför allt genom kyrkans levande gudstjänstliv – både lokalt och globalt.

4. Vilken av pärlorna i Martin Lönnebos frälsarkrans tilltalar dig mest?
Den blå pärlan påminner om den för mig så viktiga öppna horisonten, vidgade perspektiv och nya tankar. Den leder mig till barndomens stränder vid Öresund i nordvästra Skåne och till härliga somrar i Tjust skärgård. Bekymmerslöshetspärlan vittnar om att jag i vattnet är omsluten och buren av både Gud och människor i hela världen.

Se biskopshearingen

Se inspelningar med kandidaterna och bilder från hearingen i biskopsvalet i S:t Lars kyrka lördag 15 oktober.

Sex kandidater svarar på fyra frågor

Vad brinner du för? Vem inspireras du av? Hur har din tro formats? Vilken av pärlorna i Martin Lönnebos frälsarkrans tilltalar dig mest? Så här svarar de sex kandidaterna i biskopsvalet i Linköpings stift.

Biskopsval 2022

7 november 2022 valdes Marika Markovits till Martin Modéus efterträdare som biskop i Linköpings stift. På den här sidan har vi samlat information om biskopsvalet.