Jan Eckerdal...

...svarar på fyra frågor

1. Vad brinner du för?
Kyrkan är som bäst när vi låter våra beprövade former för att vara kyrka fyllas med liv: glädjefylld gudstjänst, genomtänkt diakoni, musik, bön och trosfördjupning för en ny generation. Jag brinner för att kyrkan ska förnyas genom att vara engagerande och begriplig i vår egen tid och samtidigt stadigt förankrad i den kristna tradition som vi förvaltar.

2. Vem inspireras du av?
Den kenyanska missionsvetaren Agnes Abuom som varit ordförande för Kyrkornas världsråds centralkommitté de senaste nio åren. Hennes starka livsberättelse ger tyngd till hennes ledarskap. Hon kombinerar på ett medryckande sätt distinkt fokus på kyrkans viktigaste frågor med humor och andligt liv. När Abuom talar om kyrkans kallelse till enhet är det inte en internkyrklig angelägenhet. Enhet är svaret på världens nöd.

Jan Eckerdal, präst och teologisk rådgivare på Sveriges kristna råd.

3. Hur har din tro formats?
Min ungdomstid i Linköpings stiftsungdomssammanhang och i Ansgarskyrkan var mycket viktig för formandet av min tro. På ledarskolor, stiftsläger och Taizéresor fanns inbjudande miljöer med möjlighet att utforska kristen tro. Min personliga tro och längtan har också präglats av min familjs engagemang i Korsveirörelsen, med dess fyra vägvisare: Söka Jesus Kristus, bygga gemenskap, leva enklare, främja rättvisa.

4. Vilken av pärlorna i Martin Lönnebos frälsarkrans tilltalar dig mest?
Uppståndelsepärlan är för mig ankaret i hela frälsarkransen. Oavsett vilken av de andra pärlorna som just nu svarar mot mitt liv och sinnesstämning finns uppståndelsepärlan som en påminnelse om en verklighet större än mig – där Jesus Kristus visar vägen genom död till liv. Jag finner vila i tanken på att den lilla pärlan i min ficka finns som ett tecken på livets seger, särskilt de dagar då uppståndelsens glädje känns långt borta.

Se biskopshearingen

Se inspelningar med kandidaterna och bilder från hearingen i biskopsvalet i S:t Lars kyrka lördag 15 oktober.

Sex kandidater svarar på fyra frågor

Vad brinner du för? Vem inspireras du av? Hur har din tro formats? Vilken av pärlorna i Martin Lönnebos frälsarkrans tilltalar dig mest? Så här svarar de sex kandidaterna i biskopsvalet i Linköpings stift.

Biskopsval 2022

7 november 2022 valdes Marika Markovits till Martin Modéus efterträdare som biskop i Linköpings stift. På den här sidan har vi samlat information om biskopsvalet.