Foto: Fredrik Olofsson

Internationell inspiration i Östra Eneby

Lördag den 25 mars kom ett åttiotal internationellt engagerade till Östra Eneby, Norrköping för att inspireras. Det var en välfylld dag -både program och lokaler.

Många engagerade i Linköpings stift trotsade regnet och begav sig till Östra Enebys församlingshem till den gemensamma inspirationsdag som arrangerats av SKUT-rådet och Act Svenska kyrkan i Linköpings stift. 

Temat för dagen var ”Under samma himmel”. Biskop Marika Markovits inledde med att utmana oss genom att fråga: Vad händer om vi lyssnar på de röster som är i marginalerna, både internationellt och på hemmaplan i våra församlingar. Vad leder det till? 

Sedan fortsatte Svenska kyrkans nestor i missionsvetenskap, biskop emeritus Jonas Jonson (Strängnäs stift) att berätta om den internationella missionens historia med svenska ögon. Utifrån sin bok ”Missionärerna” gav han två längre föredrag om en hundraårig historia utifrån olika personporträtt. 

Därefter följde berättelser om hur det är att vara volontär i Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, och hur man gör om man vill vara volontär både som ung och senior i en utlandsförsamling.

Kyrkoherde Katarina Wändahl berättade om hur det är att leva under samma himmel i Norrköping. Dagen avslutades med årsmöte för SKUT och information om hur Act Svenska kyrkans julkampanj gick i vårt stift. 

En intensiv dag men med många glada miner trots ett ihållande regn. Det är en styrka att vara kyrka, även om det regnar.