Ideell i Svenska kyrkan

I Svenska kyrkan kan man vara medarbetare på många sätt. Som ideell, förtroendevald eller anställd. Tillsammans bär alla kyrkans gemensamma uppdrag i världen.

en demokratisk kyrka för alla

I ett pastorat styrs församlingarna av lokala församlingsråd. Pastoratet styrs i sin tur av ett kyrkoråd som ansvarar för de frågor som är gemensamma, t ex ekonomi, personal, fastigheter och begravningsfrågor och som tillsammans med kyrkoherden ser till att den grundläggande uppgiften blir utförd. Församlingar som inte ingår i ett pastorat styrs av ett kyrkoråd. Både församlingsråd och kyrkoråd utses av församlingens/pastoratets högsta beslutande organ, kyrkofullmäktige.

Eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk organisation väljs kyrkofullmäktige i ett kyrkoval, där man istället för partier röstar på nomineringsgrupper. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt sexton år får rösta i kyrkovalet.

Alla församlingars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission.

Engagera dig ideellt i din församling

I Svenska kyrkan vill vi främja att du som medlem engagerar dig ideellt i det lokala församlingslivet. Och det finns många sätt att engagera sig! Du kan till exempel:

  • delta i en besöksgrupp
  • vara gudstjänstvärd
  • bli förtroendevald
  • engagera dig i ett språkkafé
  • sjunga i kören
  • delta i det internationella arbetet

Vem som helst kan bli förtroendevald. Det är engagemang som är hela grundpelaren i att vara förtroendevald, att brinna för den kyrka du vill vara del av. De kunskaper en förtroendevald behöver samla på sig finns det alltid någon rutinerad räv som kan lära en.

Christoffer Niklasson, förtroendevald i Mjölby församling,

Som förtroendevald möter jag människor från olika grupper, som man normalt inte umgås med, både män och kvinnor i alla åldrar. Det är en gemenskap som betyder väldigt mycket!

Elin Heimerström, förtroendevald i Rimforsa församling