Frågor om konfirmation

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om konfirmation från föräldrar.

Ingen av oss föräldrar är med i Svenska kyrkan. Kan vårt barn konfirmeras ändå?
Ordagrant betyder ordet konfirmation bekräftelse. Det man bekräftar är dopet, så det enda som behövs för att bli konfirmand i Svenska kyrkan är att man är döpt och att man är medlem i Svenska kyrkan eller i en annan evangelisk luthersk kyrka. Är man inte döpt när man påbörjar sin konfirmandtid kan man bli det under konfirmandtiden, kanske under en lägervistelse. Du som är förälder blir självklart tillfrågad om detta före dopet. 
 
Vårt barn är medlem men inte döpt. Kan hon konfirmeras ändå?
Ditt barn kan anmäla sig till konfirmationen och påbörja sin konfirmationstid. Men för att bli konfirmerad måste man vara medlem i Svenska kyrkan, eller i en annan evangelisk luthersk kyrka, samt döpt. Dop kan ske under konfirmationstiden.

Mitt barn vill åka på konfirmandläger som kostar pengar. Kan jag söka bidrag på något sätt för att få hjälp med betalningen?
Svenska kyrkans församlingar arbetar på olika sätt med bidragsansökningar. Hör av dig till din hemförsamling, så får du veta hur du ska gå tillväga.
 
Mitt barn vill anmäla sig till en konfirmandgrupp och konfirmeras i en annan församling än den vi bor i. Går det? Kostar det något?  
Ditt barn kan välja att tillbringa sin konfirmationstid i vilken församling han eller hon önskar. Om ni väljer ett alternativ som är avgiftsbelagt tillkommer den kostnaden men om ni väljer ett alternativ som är kostnadsfritt, kostar det er inget.
 
Mitt barn är 16 år och har kommit på att hon vill konfirmeras. Hur gör vi?
Många församlingar i Svenska kyrkan erbjuder konfirmation för den som är över femton år. Även vuxna kan konfirmeras – det finns ingen övre åldersgräns. Vänd dig till er hemförsamling och fråga om vilka alternativ de erbjuder.
 
Mitt barn har inte sovit borta många nätter, trots att han ska fylla 15 år. Vi oroar oss för hur det ska gå att åka på läger. Ska jag kontakta lägerledarna?
Många konfirmander upplever lägervistelsen som ett minne för livet och ledarna, såväl de anställda som de ideella, gör sitt bästa för att det ska bli ett gott och roligt minne. Därför är det bra om ledarna känner till oro och farhågor så att de kan stötta och hjälpa till om det behövs.

Min barn har dyslexi och bävar för att tvingas läsa högt ur Bibeln eller göra något annat där det blir tydligt med lässvårigheterna, till exempel spela Trivial Pursuit. Vad kan jag som förälder göra?
Konfirmationstiden är en tid att testa och lära om kristen tro. Det görs genom samtal, övningar och lekar. Tiden bygger mycket på gruppgemenskap och att konfirmanden känner sig trygg i gruppen. Som förälder kan du berätta för ledarna om ditt barns bekymmer, så att barnet inte behöver läsa högt. Det är viktigt att konfirmationstiden blir en bra och positiv tid för ditt barn.
 
Vårt barn är egentligen för ung för att konfirmeras, men vill gå med sina kompisar som är ett år äldre. Vår församling säger att mitt barn ska vänta ett år men hamnar då med ungdomar som han inte känner.
Enligt Riktlinjerna för Svenska kyrkans konfirmandarbete ska konfirmationsgudstjänsten äga rum tidigast det år konfirmanden fyller 15 år, men om det föreligger särskilda omständigheter kan församlingen göra undantag. Kontakta er hemförsamling igen och berätta om de bakomliggande orsakerna.

fler frågor?