Fördelning av KAE och KUB

Linköpings stift fördelar drygt 51 miljoner kronor till vård av kyrkor 2021, varav 41,5 Mkr är statlig Kyrkoantikvarisk ersättning och 9,6 Mkr är inomkyrkligt Kyrkounderhållsbidrag. Av stiftets 282 kyrkor och kapell får 65 ta del av ersättningen detta år.

Å kyrka har haft problem med nedfallande puts från undertaket och är för närvarande stängd.

Beräknad totalkostnad för de projekt som har beviljats ersättning uppgår till knappt 67 miljoner kronor. 

Några exempel på projekt som har beviljats ersättning och bidrag är:

·         Skällviks kyrka, förstärkning av grunden

·         Vadstena klosterkyrka, fortsatt reparation av strävpelare

·         Å kyrka, invändig renovering

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) är statens ersättning till Svenska kyrkan för vården av det kyrkliga kulturarvet. Ersättningen går till kostnadskrävande åtgärder på kyrkor, kyrkliga inventarier, klockstaplar och i vissa fall begravningsplatser och kyrktomter. Kyrkostyrelsen fördelar totalt 460 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning 2021. Ramanslaget till Linköpings stift uppgår till 41,5 miljoner kronor och disponeras under åren 2021 och 2022.

Kyrkounderhållsbidrag (KUB) är ett inomkyrkligt utjämningsbidrag. KUB är tänkt att utgöra ett komplement till KAE för att minska församlingarnas egeninsatser. Ramanslaget till Linköpings stift 2021 uppgår till 9,58 miljoner kronor , varav högst 20 % disponeras av stiftet till samordning av för flera församlingar/pastorat gemensamma åtgärder.

Klicka på länken för att ladda ned Lista över Stiftsstyrelsens beslut om fördelning