Linköpings stift

Prata med oss

Kontakt

Linköpings stift Besöksadress: Ågatan 65, 58222 LINKÖPING Postadress: Box 1367, 58113 LINKÖPING Telefon: +46(13)242600 E-post till Linköpings stift Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Fördelning av KAE

Stiftsstyrelsen i Linköpings stift har fattat beslut om fördelning av 49,2 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) år 2017. Av stiftets 282 kyrkor och kapell får 104 ta del av ersättningen detta år.


Församlingarnas egeninsats vid de projekt som har beviljats ersättning beräknas till drygt 30,8 miljoner kronor (39%) av en beräknad totalkostnad på ungefär 80 miljoner kronor. Församlingarnas sammanlagda insatser är långt större än så, eftersom drift och löpande underhåll inte berättigar till ersättning. Många projekt genomförs också helt utan kyrkoantikvarisk ersättning.

Några exempel på projekt som beviljats KAE 2017 är:
• Kråkshults kyrka, omtäckning av plåttak 
• Odensvi kyrka, reparation av torntak
• Skedevi kyrka, sanering av asbestputs
• Svinhults kyrka, renovering av torn

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) är statens ersättning till Svenska kyrkan för vården av det kyrkliga kulturarvet. Ersättningen går till kostnadskrävande åtgärder på kyrkor, kyrkliga inventarier, klockstaplar och i vissa fall begravningsplatser och kyrktomter. Kyrkostyrelsen fördelar totalt 460 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning 2017. Ramanslaget till Linköpings stift uppgår till 49,2 miljoner kronor och disponeras under åren 2017 och 2018.