Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings stift Besöksadress: Ågatan 65, 58222 LINKÖPING Postadress: Box 1367, 58113 LINKÖPING Telefon:+46(13)242600 E-post till Linköpings stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fördelning av KAE och KUB

Linköpings stift fördelar drygt 52 miljoner kronor till vård av kyrkor 2020. Av stiftets 282 kyrkor och kapell får 85 ta del av ersättningen detta år.

2012 lagades kyrkans murbruksfogar. Nu ska taket få en ansiktslyftning.

Beräknad totalkostnad för de projekt som har beviljats ersättning uppgår till knappt 84 miljoner kronor. Församlingarnas egeninsats i dessa projekt beräknas alltså till ca 32 miljoner kronor, men deras sammanlagda insatser är långt större än så, eftersom drift och löpande underhåll inte berättigar till ersättning. Många projekt genomförs också helt utan kyrkoantikvarisk ersättning.

Några exempel på projekt som har beviljats ersättning och bidrag är:

·         Linköpings domkyrka, fortsatt renovering av fönster

·         Linköpings stift: inventering av kyrkornas böcker, etapp 2

·         Locknevi kyrka, omläggning av tornets koppartak

·         Matteus kyrka i Norrköping, flera invändiga renoveringsprojekt

·         Norra Solberga nya kyrka, fortsatt renovering av fönster

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) är statens ersättning till Svenska kyrkan för vården av det kyrkliga kulturarvet. Ersättningen går till kostnadskrävande åtgärder på kyrkor, kyrkliga inventarier, klockstaplar och i vissa fall begravningsplatser och kyrktomter. Kyrkostyrelsen fördelar totalt 460 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning 2020. Ramanslaget till Linköpings stift uppgår till 42,9 miljoner kronor och disponeras under åren 2020 och 2021.

Kyrkounderhållsbidrag (KUB) är ett inomkyrkligt utjämningsbidrag. KUB är tänkt att utgöra ett komplement till KAE för att minska församlingarnas egeninsatser. Ramanslaget till Linköpings stift uppgår till 9,52 miljoner kronor årligen, varav högst 20 % disponeras av stiftet till samordning av för flera församlingar/pastorat gemensamma åtgärder.

Klicka på länken för att ladda ned listan över Stiftsstyrelsens beslut om fördelning