Kyrkoherde Pär Österlund och biskop Martin Modéus står på kyrkogården en fin sommardag, båda klädda i ceremoni-dräkter inför mottagningsmässan.
Foto: Johan Tell

Välkomna, nya kyrkoherdar!

Under hösten har fyra nya kyrkoherdar i Linköpings stift välkomnats av biskop Martin Modéus. Först ut var Pär Österlund i Finspångs församling. Det skedde vid en så kallad mottagningsmässa i Risinge kyrka söndag 23 augusti.

- Det här är den första kyrkoherdemottagningen sedan januari och det glädjer mig att den gick att genomföra även om det på grund av coronasmittan blev i en nedbantad form, säger Martin Modéus.

Pär Österlund såg också fram mot söndagen. Att skjuta på mottagandet tills den går att genomföra i full skala var inget alternativ för honom.

- Jag ser välkomnandet av biskopen som en viktig bekräftelse på min nya roll som kyrkoherde. Den är värdefull att ha i ryggen redan från början, säger han.

Pär Österlund kom till församlingen hösten 2017. Efter tre år som "vanlig" präst kände han sig mogen för nya uppgifter.

- Det är väldigt roligt att få arbeta på ett mer strategiskt plan, både vad gäller det andliga ledarskapet och de administrativa frågorna.

Under hösten kommer sådant som under våren pausat för att undvika smittspridning att öppna upp så smått. Vuxenkörer börjar öva, nattvard kommer att firas, etc.

- Vi anpassar oss förstås efter de rekommendationer som finns och följer noga om något snabbt behöver ändras.

En ändring på sikt som Pär Österlund vill se är att församlingen blir mer generationsöverskridande.

- Ibland är det som vi har flera församlingar i församlingen. En för ungdomar, en för medelålders, en för äldre. Jag vill utveckla arenor där alla generationer kan mötas.

En utveckling som välkomnas av Martin Modéus.

- Den är helt i linje med stiftets strategi, formulerad i sju så kallade rörelser. Rörelserna är vägen till vår vision, Levande församlingar. I den femte rörelsen går vi just från uppdelning till generationsöverskridande, säger han.

Höstens övriga mottagningar 

Vikingstad församling
Linda Cederholm, kyrkoherde fr o m 17 augusti
Mottagning 11 oktober​

Tranås pastorat
Hannah Klint Lidegran, kyrkoherde fr o m 1 augusti
Mottagning 11 oktober ​

Södra Vedbo pastorat 
Carl Cedermark, kyrkoherde fr o m 1 augusti
Mottagning 8 november