Foto: Daniel Lönnbäck

"Finna bönen som redan finns"

Bönen är medfödd, inget vi behöver anstränga oss för att uppfinna eller hitta på. Den finns redan. Biskop Martin Modéus bok "Finna bönen som redan finns" hjälper oss att finna den.

Varför har du skrivit en bok om bön?
- Jag möter ibland människor som har en komplicerad bild av bön, en bild som är mer begränsande än öppnande. Vi har lärt oss att bön måste se ut på ett visst sätt. Vi får bilder av levande ljus, knäppta eller uppsträckta händer.

Det är lätt att falla in i de här föreställningarna. Tänk så många gånger jag i kyrkan sagt "låt oss bli stilla och be". Varför bli stilla? Lite skämtsamt: Varför inte ”Låt oss bli aggressiva och be"? Om jag känner mig arg, orolig ska jag förstås också kunna be. Ge plats åt bönen där jag befinner mig i livet!

Så du föredrar eller förordar inte någon särskild "teknik"?
- Jag säger som prästen John Chapman: "pray as you can, not as you cannot" (be som du kan, inte som du inte kan). Precis som vi människor är olika så är vi också olika i bönen.

Varifrån kommer bokens titel?
- I människans djup pågår hela tiden något som mycket väl kan kallas för bön. Man kan börja med att leta i sig själv, efter det som redan finns. Jag tror att det finns en grundbön i varje människa. Kanske visar den sig när man går och gnolar på "Jag vill tacka livet" eller när man tänker "måtte det gå väl för dem på resan", det är en slags böner.

Boken ges ut av Verbum. Genom att klicka på bilden kommer du till förlagets hemsida.

Vet människor alltså inte om att de ber?
- Inte alltid. Jag skulle vilja säga att alla ber eftersom alla andas. Varje utandning, när vi tömmer lungorna, är en överlåtelse till Gud. Vi litar på att vi får ett andetag till. Men det finns förstås också medveten bön. Det finns undersökningar som visar att det är fler människor som säger sig be än som säger sig tro på Gud.

Boken innehåller övningar och saker att reflektera över, till exempel "Finns det något tillfälle då du blivit särskilt berörd i din bön? Vad var det som gjorde att du blev berörd?"
- Övningarna och reflektionerna finns där för att bokens innehåll ska kunna tillämpas i livet, på ett enkelt sätt: Hur ser det ut för mig, hur ser det ut för andra? Boken passar därför bra att läsas i grupp.

Hur ofta "ska" man be?
- Det finns inget bättre eller sämre. Böner ser olika ut beroende var i livets skede vi befinner oss och under vilka omständigheter vi lever i. Vissa delar av sitt liv orkar man kanske inte be medvetet. Då kan man be någon man känner "be för mig". Kan man inte heller det ska man veta att varje gång klockorna ringer till gudstjänst så finns där människor som ber för samhället - och därmed också för dig.

Beställ boken

Läs de fem första kapitlen i boken.

”Vi ber större än vi tror”. Åtta minuter om bön med Martin Modéus februari 2021

Martin Modéus och Cristina Grenholm samtalar om boken på bokmässan 25 september 2020

Intervju i tidskriften Korsväg, nr 2 2020, sid 8-13