Domkapitlets sammansättning

Mandatperioden 2022-2025

Ordförande

Domprost Mattias Bähr, ersättare tills vidare 

Vice ordförande

Domprost Mattias Bähr

Ersättare

Matilda Helg (präst)

Ledamot för vigningstjänsten

Anna Haglund Fröhler (diakon)

Ersättare

Henning Plath (präst)

Ledamöter

Birgitta Eliasson (S)
Sophia Jarl (BA)
Lars Jagerfelt (Posk)

Ersättare

Sigvard Olsson (S)
Göran Gunnarsson (C)
Christine Andersson (Posk)

Domarledamot

Owe Horned

Ersättare

Gunilla Robertsson​