Domkapitlets sammansättning

Biskop Marika Markovits, Elin Hjulström, Lars Jagerfelt, Birgitta Eliasson, Christine Andersson, Anna Haglund Fröhler, Matilda Helg, Henning Plath, Göran Gunnarsson, Sigvard Olsson, Sophia Jarl, Owe Horned och Mattias Bähr. Foto: Katarina Sandström Blyme

Mandatperioden 2022-2025

Ordförande
Biskop Marika Markovits
Domprost Mattias Bähr, vice ordförande

Sekreterare
Stiftsjurist Elin Hjulström

Ersättare för biskop och domprost (ledamot)
Maria Åkerström (präst)

Ledamot för vigningstjänsten
Anna Haglund Fröhler (diakon)
Ersättare
Henning Plath (präst)

Ledamöter
Birgitta Eliasson (S)
Sophia Jarl (BA)
Lars Jagerfelt (Posk)
Ersättare
Sigvard Olsson (S)
Göran Gunnarsson (C)
Christine Andersson (Posk)

Domarledamot
Owe Horned
Ersättare
Gunilla Robertsson